Diaľničná známka: Komplexný prehľad o diaľničnej známke, mýtnych poplatkoch, diaľniciach u nás a v ďalších európskych krajinách

Všetko, čo by ste mali vedieť o diaľničných známkach - cena, možnosti a pokuty u nás aj v zahraničí. Chystáš sa na roadtrip po Slovensku či na dovolenku do zahraničia? Nezabudni si zaobstarať diaľničnú známku.

Nezabudni si zaobstarať diaľničnú známku. Ak diaľnice využívaš deň čo deň, kúpa známky je pre teba zrejme rutinou. Ako dobre sa však vyznáš v tejto problematike? Vieš, aké typy diaľničných známok existujú? Aká je ich platnosť a cena? Kde všade známku potrebuješ a aká pokuta ti hrozí za jazdu bez diaľničnej známky?

Odpovede na všetky tieto otázky a ďalšie užitočné informácie prinášame v našom komplexnom prehľade diaľničných známok. Nakukneme aj do ďalších európskych krajín a pozrieme sa, ako to funguje napríklad v Česku, Rakúsku, Maďarsku atď.

Čo je diaľničná známka v SR?

Diaľničná známka je platba za povolenie využívať vymedzené úseky ciest v súlade so zákonom č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov.

Pod vymedzeným úsekom cesty sa pritom rozumie vymedzený úsek diaľnice alebo rýchlostnej cesty, ktorý je označený dopravnými značkami, a ktorý možno užívať iba po zakúpení diaľničnej známky. Podstatná je aj platnosť známky aj to, pre aké vozidlo bola vydaná, nakoľko diaľničná známka sa viaže na konkrétne vozidlo, nie na majiteľa či vodiča.

Diaľničné známky sú jedny z najrozšírenejších spôsobov platby za spoplatnené úseky. Pred cestou do zahraničia si určite zisti, akým spôsobom sa poplatky vyberajú v krajine, kam máš namierené.

Mohlo by sa hodiť: Uľahči si cestovanie s vhodnou cestovnou batožinou.

Diaľničné známky sa okrem Slovenska využívajú aj v iných európskych krajinách, ako napríklad Rakúsko, Česko či Maďarsko. Alternatívou k diaľničným známkam je mýto, ktoré funguje napríklad v Chorvátsku a Taliansku.

Elektronické diaľničné známky boli na Slovensku uvedené do prevádzky 01. decembra 2015. Diaľničné nálepky, ktoré sa kedysi lepili priamo na čelné sklo, vymizli takmer okamžite po zavedení elektronického systému.

Primárnym cieľom zavedenia výhradne elektronickej formy diaľničných známok bol efektívnejší výber úhrad, a s tým súvisiace zabezpečenie včasnej a úplnej úhrady diaľničných známok a zvýšenie komfortu užívateľov.


dialnicne_poplatky.png

Majú spoplatnené cesty nejaké výhody aj pre vodičov?

Určite áno. Aj keď sa to môže javiť ako bezodná pokladnica, do ktorej sa hádžu peniaze, spoplatnené diaľnice a rýchlostné cesty umožňujú vodičom plynulejší presun. Vo väčšine prípadov sú spoplatnené cesty rýchlejšie a menej preťažené. Vyššia rýchlosť na prázdnejších diaľniciach ti umožní vychutnať si silu tvojho auta, samozrejme v mierach povolenej rýchlosti.

Jazda je plynulejšia. Cestovanie po diaľniciach je jednoduchšie, pretože ide zväčša o priame a široké cesty spájajúce jedno miesto s druhým na veľké vzdialenosti. S tým súvisí aj zníženie nákladov na pohonné hmoty a amortizáciu vozidiel, ako aj zvýšenie bezpečnosti dopravy.

Za zmienku stoja aj asistenčné služby, ktoré sú ukryté v poplatku za diaľničnú známku. Tieto služby sprostredkúva nepretržitá motorizovaná hliadka Diaľničná patrola, ktorá je v správe NDS. K dispozícii je 24 hodín 7 dní v týždni. Stačí zavolať na číslo Diaľničnej patroly 0800 100 007.

Tip: Aj pre takýto prípad maj vždy poruke mobilný telefón. Doplň do svojej výbavy v aute držiak na mobil. Niektoré modely ponúkajú aj bezdrôtové nabíjanie.

Aká je činnosť Diaľničnej patroly?

 • Vytvorí bezpečný zákryt pri poruche vozidla.
 • Pomôže pri nehodách v koordinácii so záchrannými zložkami.
 • Pravidelne hliadkuje na rýchlostných cestách a diaľniciach.
 • Kontroluje stav vozovky a odpočívadiel.

Ak máš uhradenú diaľničnú známku, tieto služby sú pre teba zadarmo. A to bez ohľadu na to, či máš zakúpenú ročnú, 365-dňovú diaľničnú známku alebo desaťdňovú známku. Dôležitá je jej platnosť v čase privolania pomoci.

Na čo sa využívajú poplatky za diaľničnú známku?

Poplatky za diaľničné známky je možné vnímať ako istý druh dane, ktorá sa vzťahuje len na užívateľov spoplatnenej cesty.

Umožňuje realizovať veľké infraštruktúrne projekty, ktoré sú financované priamo z týchto poplatkov. Takto sú ostatní daňovníci, ktorí nevyužívajú spoplatnené cesty, oslobodení od toho, aby dotovali túto cestnú infraštruktúru.

Získané peňažné prostriedky sa využívajú na výstavbu nových diaľnic a ciest, úpravu a rozšírenie existujúcich úsekov (jazdné pruhy, mosty, viadukty a iné). Taktiež na potrebnú údržbu (osvetlenie, zákaznícky servis, značenie, asfalt, Diaľničná patrola atď.), aby cestná premávka zostala zachovaná v prevádzke v optimálnych podmienkach.


platba_dialnicnej_znamky.png

Na koho sa vzťahuje diaľničná známka?

Ako sme už spomenuli, ak chceš vozidlom vojsť na spoplatnenú diaľnicu alebo rýchlostnú cestu, musíš si vopred zakúpiť diaľničnú známku. Táto povinnosť sa vzťahuje na:

 • dvojstopové motorové vozidlá alebo jazdné súpravy do 3,5 t;
 • dvojstopové motorové vozidlá kategórie M1 bez ohľadu na ich najväčšiu technicky prípustnú celkovú hmotnosť;
 • dvojstopové jazdné súpravy tvorené motorovým vozidlom kategórie M1, N1 a prípojným vozidlom kategórie O1, O2, ak súčet najväčšej povolenej celkovej hmotnosti súpravy je nad 3,5 t.

Vodiči musia za používanie diaľnic a ostatných spoplatnených úsekov zaplatiť ešte predtým, ako ich začnú využívať. Vieš, ako je na tom výstavba diaľničnej siete na Slovensku?

Aké vozidlá sú oslobodené od povinnosti platiť poplatky za diaľničnú známku?

Podľa zákona č. 488/2013 Z .z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov existujú výnimky, pri ktorých sú vybrané vozidlá úplne oslobodené od úhrady diaľničnej známky. Jedná sa o tieto vozidlá:

 • vozidlá štátnej správy (vozidlá Ministerstva vnútra, vozidlá Policajného zboru, vozidlá Ministerstva obrany a pod.);
 • vozidlá ozbrojených síl a Zboru väzenskej a justičnej stráže;
 • vozidlá základných zložiek integrovaného záchranného systému;
 • vozidlá zaregistrované osobou, ktorá je držiteľom parkovacieho preukazu ZŤP;
 • vozidlá, ktorých prevádzkovateľom je osoba, ktorá používa vozidlo na poskytovanie sociálnej služby, pričom túto službu neposkytuje s cieľom dosiahnuť zisk;
 •  vozidlá, ktorých prevádzkovateľom je zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately;
 • vozidlá cudzích štátnych príslušníkov oslobodených podľa medzištátnej dohody;
 • historické vozidlá podľa osobitného predpisu;
 • vozidlá finančnej správy podľa osobitného predpisu;
 • vozidlá Národného bezpečnostného úradu a Slovenskej informačnej služby.

Ako požiadať o oslobodenie vozidla od úhrady diaľničnej známky?

Aby si bol oslobodený od úhrady diaľničnej známky, je potrebné podať žiadosť o registráciu vozidla alebo jazdnej súpravy oslobodených od úhrady diaľničnej známky priamo poskytovateľovi služby. A to na vybraných obchodných miestach sídliacich v krajských mestách alebo priamo prostredníctvom internetového portálu www.eznamka.sk.

Túto žiadosť musí podať priamo prevádzkovateľ predmetného vozidla alebo jazdnej súpravy, v prípade držiteľa preukazu ZŤP môže žiadosť podať aj ním poverená osoba, napr. zákonný zástupca.

V žiadosti vyplníš tieto údaje:

 • Identifikačné a kontaktné údaje.
 • Údaje o vozidle alebo jazdnej súprave (EČV; krajinu, v ktorej je vozidlo registrované).

K žiadosti priložíš:

 • Doklady preukazujúce vozidlo – kópia technického preukazu vozidla.
 • Ak ide o osobu ZŤP – aj kópia oboch strán parkovacieho preukazu.
 • Ak ide o iné osoby/organizácie/spoločnosti, ktoré majú nárok na úľavu – kópia zriaďovateľskej listiny.

O posúdení a vybavení žiadostí rozhoduje výlučne Národná diaľničná spoločnosť, a to v čo najkratšej možnej lehote.

V prípade schválenia žiadosti obdržíš potvrdenie o registrácii s názvom “Vyjadrenie k žiadosti o registráciu vozidiel a/alebo jazdných súprav oslobodených od úhrady diaľničných známok – schválenie”. Údaje o predmetnom vozidle budú zároveň zaregistrované v zozname vozidiel oslobodených od úhrady diaľničnej známky v rámci centrálnej evidencie úhrady diaľničných známok.

Ak tvoju žiadosť neschvália, obdržíš vyjadrenie so zamietavým stanoviskom. 


cesta_po_dialnici.png

Typy diaľničných známok na Slovensku

Hoci je už istú dobu ohlasovaná pripravovaná jednodňová diaľničná známka, v súčasnosti môžeš vyberať z týchto 4 variantov:

 • Ročná diaľničná známka: je platná jeden kalendárny rok, konkrétne od 1. januára príslušného kalendárneho roka do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka. V prípade, že si ju kúpiš počas roka, napr. 31. mája, jej platnosť ti rovnako vyprší 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka.
 • 365-dňová diaľničná známka: je platná 365 dní vrátane dňa, ktorý určíš ako začiatok jej platnosti.
 • 30-dňová diaľničná známka: platná 30 dní vrátane dňa, ktorý určíš ako začiatok jej platnosti.
 • 10-dňová diaľničná známka: je platná 10 dní vrátane dňa, ktorý určíš ako začiatok jej platnosti.

Vedel si? Ak bola diaľničná známka s 30-dňovou alebo s 10-dňovou platnosťou zakúpená v decembri, táto diaľničná známka platí aj v januári nasledujúceho roka, a to do konca jej platnosti.

Koľko stojí diaľničná známka na Slovensku?

Poďme sa pozrieť na cenu diaľničných známok:

 • ročná diaľničná známka – 60 €
 • 365-dňová diaľničná známka – 60 €
 • 30-dňová diaľničná známka – 17 €
 • 10-dňová diaľničná známka – 12 €

Potrebný typ a počet diaľničných známok

Vyššie uvedené ceny platia pre jedno dvojstopové motorové vozidlo alebo jednu jazdnú súpravu do 3,5 t alebo pre jedno dvojstopové motorové vozidlo kategórie M1 bez ohľadu na jeho najväčšiu technicky prípustnú celkovú hmotnosť.

Zmena nastáva, ak potrebuješ diaľničnú známku pre jazdnú súpravu nad 3,5 t. Už sme spomínali, že takáto jazdná súprava môže byť tvorená motorovým vozidlom kategórie M1 a N1 a prípojným vozidlom kategórie O1 a O2, a ich spoločná celková hmotnosť je nad 3,5 tony.

V tomto prípade potrebuješ dve diaľničné známky, a to:

1. Diaľničná známka pre motorové vozidlo:

 • ročná diaľničná známka – 60 €
 • 365-dňová diaľničná známka – 60 €
 • 30-dňová diaľničná známka – 17 €
 • 10-dňová diaľničná známka – 12 €

2. Diaľničná známka pre prípojné vozidlo:

 • ročná diaľničná známka – 60 €
 • 365-dňová diaľničná známka – 60 €
 • 30-dňová diaľničná známka – 17 €
 • 10-dňová diaľničná známka – 12 €

Podčiarknuté, spočítané – pre jazdnú súpravu s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t zaplatíš za dve známky, a to poplatok za diaľničnú známku pre motorové vozidlo spolu s poplatkom za diaľničnú známku za prípojné vozidlo. 


dialnicne_poplatky.png

Jednodňová diaľničná známka – bude, alebo nebude?

Už dlhšie sa šušká, že Ministerstvo dopravy pripravuje známku s platnosťou jeden deň. Ako to v skutočnosti je? Kedy sa zavedie jednodňová diaľničná známka a koľko bude stáť?

Na jednodňovú diaľničnú známku čakajú najmä tí motoristi, ktorí využívajú diaľnicu veľmi zriedka. Môže to byť raz-dva razy do roka, keď sa napríklad prepravujú do hlavného mesta alebo na dovolenku. V súčasnosti majú k dispozícii najkratšiu 10-dňovú diaľničnú známku, ktorú často nevyužijú.

Jednodňová diaľničná známka bude platná na diaľniciach a rýchlostných cestách počas jedného dňa, teda presne 24 hodín od okamihu jej aktivácie.

Nový typ diaľničnej známky na našom území by si mohol začať využívať už v roku 2024. Pôjde o tzv. univerzálnu diaľničnú známku, ktorú by postupne mali zavádzať všetky krajiny EÚ. Táto diaľničná známka bude oproti ostatným známkam platným na území Slovenska špecifická v tom, že bude platná v celej Európskej únii.

Aká bude cena? Cena takejto diaľničnej známky nebude jednotná. Líšiť sa bude od vozidla k vozidlu. Podľa predbežných správ to bude fungovať tak, že majiteľ staršieho vozidla s horšími emisnými hodnotami zaplatí viac. Na druhej strane, bude to prínos pre firmy a jednotlivcov, ktorí si môžu dovoliť novšie vozidlá s nižším efektom CO2, majitelia elektromobilov a plug-in hybridných vozidiel.

Aké však budú finálne podmienky jednodňovej diaľničnej známky, sa určite dozvieš včas. 

Celoročná alebo krátkodobá diaľničná známka?

Túto otázku si pravdepodobne položia tí vodiči, ktorí využívajú diaľnice pomerne často, ale nie každý deň v roku.

Vieme, že 10-dňová diaľničná známka v súčasnosti stojí 12 € a 30-dňová 17 €. Ročná diaľničná známka je v prepočte výhodnejšia, ak využívaš spoplatnené cesty na dennej báze.

Poplatok za rok využívania diaľnic na Slovensku je v porovnaní s okolitými krajinami či ďalšími krajinami EÚ stále mimoriadne výhodný.

Iná situácia je v prípade diaľničných známok pre prípojné vozidlá. Tu je potrebné zvážiť, či na diaľnice s jazdnou súpravou nad 3,5 t vyrážaš každý deň. Možno sa ti skôr oplatí krátkodobá diaľničná známka.

Za jazdnú súpravu sa rozumie aj súprava osobného motorového vozidla a obytného prívesu, s ktorou vyrazíš na roadtrip po Slovensku. Aj za takúto súpravu zaplatíš za dve známky.

Zaujímavosť: Poznáš kempovanie na streche auta? Uži si ešte viac slobody a pohody na cestách. Navyše, bez potreby zaplatiť poplatok za diaľnicu za obytný príves.  

Kde kúpiť diaľničnú známku?

V súčasnosti sú na Slovensku platné jedine elektronické diaľničné známky. Tie si môžeš zakúpiť prostredníctvom:

 • internetového portálu na webstránke eznamka.sk;
 • mobilnej aplikácie eznamka pre operačný systém iOS aj Android;
 • samoobslužných automatov a obchodných miest, prípadne na hraničných prechodoch.

Pri úhrade diaľničnej známky si vyberáš, či kupuješ známku pre jedno alebo viac vozidiel alebo jazdnú súpravu. Zvolíš si taktiež spôsob platby (online platba alebo platba prevodom). Zároveň si povinný uviesť evidenčné číslo vozidla a krajinu registrácie vozidla. Zvolíš si deň začiatku platnosti diaľničnej známky a uvedieš kontaktné údaje (e-mail a telefónne číslo).

Po zrealizovaní úhrady, t.j. po zaplatení diaľničnej známky, je vystavený doklad potvrdenie o úhrade diaľničnej známky, ktorý ti bude zaslaný na uvedený e-mail. Poplatok za diaľničnú známku je viazaný na určité časové obdobie bez ohľadu na prejdenú vzdialenosť, resp. počet jázd.

V prípade, ak si všimneš chybne zadaný údaj, si povinný bezodkladne oznámiť opravu poskytovateľovi služby, najneskôr do 15 minút od úhrady diaľničnej známky. 

platba_dialnicnej_znamky_mobilom.png

Ako prebieha kontrola elektronických diaľničných známok?

Na všetkých spoplatnených úsekoch sú rozmiestnené konštrukcie so snímacími kamerami, tzv. kontrolné brány, ktoré zaznamenávajú ŠPZ prechádzajúcich vozidiel. Následne sa tieto údaje vyhodnocujú v NDS porovnaním s databázou zaplatených známok.

Ak bola tvoja ŠPZ nasnímaná na spoplatnenom úseku diaľnice a nie je v databáze zaplatených známok, príde ti pokuta.

Na cestách tiež môžeš stretnúť špeciálne hliadky s mobilnými snímacími zariadeniami. Známky môžu tiež kontrolovať vozidlá diaľničnej patroly.

Diaľničná známka overenie: Ako si môžeš skontrolovať platnosť diaľničnej známky?

Platnosť diaľničnej známky si môžeš jednoducho skontrolovať na webovej stránke eznamka.sk alebo v aplikácii. Stačí zadať krajinu registrácie a evidenčné číslo vozidla a okamžite zistíš, dokedy ti platí diaľničná známka.

Upozornenie na koniec platnosti diaľničnej známky ti tiež príde automaticky s trojdňovým predstihom na uvedený kontaktný údaj. Platnosť známky si môžeš overiť aj telefonicky na zákazníckej linke portálu eznamka.sk.

Ako na prepis diaľničnej známky?

Diaľničná známka je neprenosná, tzn. že je viazaná na vozidlo, ktoré si uviedol pri úhrade. Tu je rozhodujúce EČV a krajina registrácie vozidla. To znamená, že diaľničnú známku viazanú k jednému EČV nevieš využiť na iné vozidlo. Rovnako to platí aj vtedy, ak auto predáš alebo pri havárii dôjde k totálnej škode a auto je nepojazdné.

Sú však prípady, kedy je prepis diaľničnej známky možný. O zmenu údajov v centrálnej evidencii úhrady diaľničnej známky je možné požiadať v prípade, ak nastane zmena evidenčného čísla alebo krajiny registrácie toho istého vozidla, tzn. nemení sa samotné vozidlo alebo prípojné vozidlo, ani typ a platnosť uhradenej diaľničnej známky a pôvodný majiteľ si neponechal pôvodné tabuľky s EČV. Pomôž si jednoduchým sprievodcom, ktorý ťa prevedie prepisom krok za krokom.

O túto zmenu môžeš požiadať predovšetkým v týchto prípadoch:

 • pri prihlásení vozidla do evidencie vozidiel SR,
 • pri výmene tabuliek s evidenčným číslom, ktorá môže nastať pri strate alebo odcudzení tabuliek s evidenčným číslom.

O zmenu vieš požiadať pomocou internetového portálu eznamka.sk alebo na vybraných obchodných miestach. K žiadosti je potrebné priložiť:

 • fotokópiu pôvodného osvedčenia o evidencii vozidla, alebo fotokópiu poistnej zmluvy vystavenej na pôvodné evidenčné číslo vozidla, alebo fotokópiu osvedčenia o technickej/emisnej kontrole vystaveného na pôvodné evidenčné číslo vozidla,
 • fotokópiu nového osvedčenia o evidencii vozidla,
 • fotokópiu potvrdenia o úhrade diaľničnej známky,
 • v prípade zmeny zo slovenského evidenčného čísla vozidla aj fotokópiu kompletne vyplneného a podpísaného písomného súhlasu pôvodného majiteľa vozidla so zmenou v evidencii úhrad diaľničných známok.

NDS na základe kompletne vyplnenej žiadosti prevedie zmenu údajov v evidencii úhrady diaľničných známok. Potvrdenie o zmene obdržíš na e-mailovej adrese, prípadne prostredníctvom SMS, ak si uviedli mobilný kontakt.

Aká je pokuta za jazdu bez diaľničnej známky?

Za jazdu po vymedzených úsekoch cesty bez diaľničnej známky hrozí pokuta. Potrestaný môže byť nielen vodič vozidla, ale aj jeho prevádzkovateľ.

Pokiaľ použiješ spoplatnený úsek cesty bez úhrady diaľničnej známky ako vodič, dopúšťaš sa priestupku. Za tento priestupok ti môže byť uložená pokuta:

 • od 100 Eur do 500 Eur
 • v blokovom konaní od 50 Eur do 200 Eur

Ak je priestupok riešený v blokovom konaní, prejedná ho orgán Policajného zboru, v ostatných prípadoch ho prejednáva príslušný okresný úrad.

V praxi to vyzerá tak, že po zistení priestupku okresný úrad bezodkladne vydá rozkaz o uložení pokuty vo výške 150 Eur. Pokuta je síce splatná až do 15 dní odo dňa, kedy rozkaz o jej uložení nadobudol právoplatnosť. Ak však do 15 dní odo dňa doručenia rozkazu zaplatíš na účet v ňom uvedený 2/3 z uloženej výšky pokuty, bude sa pokuta považovať za uhradenú v plnej výške.

Za jazdu bez diaľničnej známky však možno potrestať nielen vodiča, ale aj prevádzkovateľa vozidla. V tomto prípade ide o správny delikt, za ktorý sa ukladá pokuta od 150 do 500 Eur. Správny delikt prejednáva okresný úrad, v obvode ktorého má prevádzkovateľ vozidla sídlo, miesto podnikania alebo bydlisko. Konanie o uložení pokuty možno začať do 60 dní odo dňa porušenia povinnosti.

Čo by si ešte mal vedieť v súvislosti s pokutou za jazdu bez diaľničnej známky:

 • Aj keby si jazdil bez známky po diaľnici viackrát v jednom mesiaci, pokuta príde len jedna za mesiac.
 • Zároveň za jazdu bez diaľničnej známky v priebehu toho istého kalendárneho mesiaca nemožno súbežne postihovať aj vodiča aj prevádzkovateľa vozidla.
 • Motorista môže dostať pokutu aj za posledné dva roky spätne. 


dialnica.png

Ako sa proti rozhodnutiu o pokute brániť?

Ak s udelenou pokutou nesúhlasíš, odvolanie musíš podať okresnému úradu do 15 dní od doručenia rozkazu o úhrade pokuty. V odvolaní musíš odôvodniť, prečo sa domnievaš, že ti pokuta nemala byť uložená. Prilož aj listinné dôkazy, ktoré podporia tvoje právo na odvolanie. 

Pokiaľ včasné odvolanie obsahuje všetky náležitosti a nie je dôvod na jeho odmietnutie, zruší sa rozkaz v celom rozsahu a okresný úrad správny delikt prejedná v klasickom správnom konaní.

Ak však odvolanie neuzná, budeš musieť okrem udelenej pokuty hradiť aj trovy spojené s prejednaním správneho deliktu vo výške 30 Eur. Aj proti tomuto rozhodnutiu sa môžeš odvolať, postupuj podľa poučenia pripojeného v závere rozhodnutia. Ak nebudeš úspešný ani v odvolacom konaní, máš poslednú možnosť, a to podanie správnej žaloby na súd.

Spoplatnené cesty na území Slovenska – diaľnice a rýchlostné cesty

Ak sa chystáš na dlhú cestu, pravdepodobne si ako prvé kontroluješ stav vozidla a povinnú výbavu. Značné úsilie venuješ tomu, aby bolo tvoje auto dokonale pripravené na dlhú cestu, pretože akékoľvek nepredvídateľné situácie môžu negatívnym spôsobom ovplyvniť tvoj finančný rozpočet.

Z účtu ti však môže odkrojiť aj pokuta za jazdu bez diaľničnej známky. Preto si pred cestou skontroluj, ktoré cestné komunikácie sú spoplatnené. Medzi spoplatnené úseky na území Slovenska sa rátajú tieto diaľnice a rýchlostné cesty:

D1 Dubná Skala – Turany – 17 km

D1 Ivachnová – Bidovce – 186 km

D2 Brodské (SK/CZ) – Bratislava, Lamač – 55 km

D2 Bratislava, Pečňa – Čunovo (SK/HU) – 15,8 km

D3 Hričovské Podhradie – Žilina, Brodno – 13 km

D3 Čadca, Bukov – Skalité (SK/PL) – 21 km

D4 Jarovce (SK/AT) – Bratislava, Jarovce – 2 km

D4 Bratislava, Jarovce – Bratislava, Petržalka – 2,2 km

D4 Bratislava, Petržalka – Bratislava, Juh – 4,3 km

D4 Bratislava, Juh – Ivanka, Západ – 15,1 km

D4 Ivanka, Západ – Bratislava, Vajnory – 2,5 km

D4 Bratislava, Vajnory – Bratislava, Rača – 1,6 km


R1 Trnava – Banská Bystrica, Kremnička – 158 km

R1A Nitra, Západ – Nitra, Kynek – 2 km

R2 Lovčica, Trubín – Žiar nad Hronom – 5 km

R2 Zvolen, Západ – Zvolen, Centrum – 3 km

R2 Zvolen, Východ – Kriváň – 18 km

R2 Mýtna – Lovinobaňa, Tomášovce – 13,3 km

R4 Košice, Juh – Milhosť (SK/HU) – 14 km

R4 Prešov, západ – Prešov, sever – 4 km

R6 Púchov, Juh – Dolné Kočkovce – 1 km

R7 Bratislava, Slovnaftská – Bratislava, Juh – 6 km

R7 Bratislava, Juh – Holice – 25,2 km 

Často kladené otázky

Potrebuješ diaľničnú známku na motorku?

Motorky môžu jazdiť po diaľniciach bez diaľničnej známky. Sú podľa zákona od poplatku oslobodené. Ale platí to len pre jednostopové motocykle.

Budeš informovaný o blížiacom sa konci platnosti diaľničnej známky?

O blížiacom sa konci platnosti úhrady diaľničnej známky budeš informovaný 3 dni pred ukončením jej platnosti, ak si pri úhrade zadal aspoň jeden z kontaktných údajov.

V akom tvare sa zadáva EČV pri úhrade diaľničnej známky?

EČV je pri úhrade diaľničnej známky potrebné zadávať bez medzier a pomlčiek. V prípade, že nakupuješ diaľničné známky pre jednotlivé EČV hromadne, musíš ich oddeliť čiarkou, medzerou alebo novým riadkom.

Kde nájdeš mobilnú aplikáciu?

Mobilná aplikácia s názvom „eznamka“ je dostupná pre mobilné telefóny a iné zariadenia s operačnými systémami iOS 6.0 a vyšší (v Apple App Store) a Android 2.3.3 a vyšší (v Google Play).

Kde a ako môžeš požiadať o vystavenie kópie dokladu o úhrade?

S požiadavkou na zaslanie kópie účtovného dokladu o úhrade diaľničnej známky sa musíš obrátiť na zákaznícku linku 02/32 777 777.


cesta_dialnicou.png

Môžeš vyraziť na cestu hneď po zakúpení diaľničnej známky?

Áno. Pri úhrade diaľničnej známky online a pri platbe kartou dostaneš obratom do e-mailu potvrdenie o úhrade, takže ti nič nebráni v tom, aby ste ihneď vyrazil na spoplatnený úsek.

Tip: Pozri si vybavenie, ktoré ti môže spríjemniť dlhé cestovanie autom. 

Pri platbe bankovým prevodom budeš musieť na potvrdenie počkať, kým poskytovateľ služby tvoju platbu pripíše.

Ak budeš kupovať diaľničnú známku na obchodnom mieste alebo prostredníctvom samoobslužného zariadenia, obdržíš papierový doklad a tiež sa môžeš ihneď vydať na cestu.

Čo robiť, ak si vyšiel na diaľnicu bez diaľničnej známky?

Môže sa stať, že omylom vyjdeš na diaľnicu bez toho, aby si mali zakúpenú platnú diaľničnú známku. Pokiaľ v ten istý deň, respektíve do 00:00 stihneš zakúpiť diaľničnú známku, pokuta ti v žiadnom prípade nepríde, a to bez ohľadu na to, v akom čase si v konkrétny deň na diaľnicu vyšiel.

Iná situácia však nastáva pri kontrole priamo na diaľnici. V tom momente sa už trestu nevyhneš a pokuta bude udelená v blokovom konaní priamo na mieste.

Diaľničné známky v ďalších európskych krajinách

Chystáš sa na cestu do zahraničia? Vo väčšine krajín Európskej únie sa poplatku za diaľničnú známku nevyhneš. Niektoré krajiny fungujú na princípe mýtnych brán. V iných si však musíš kúpiť diaľničnú známku. Vo väčšine prípadov sa dá kúpiť elektronicky. Sú však aj také štáty, kde tento poplatok platiť nemusíš.

Diaľničná známka Česko

Česká diaľničná známka – forma: elektronická diaľničná známka

Na koho sa vzťahuje povinnosť úhrady diaľničnej známky: dvojstopové vozidlá a jazdné súpravy do 3,5 t. Na prípojné vozidlá a motocykle sa povinnosť nevzťahuje.

Kto je od úhrady českých diaľničných známok oslobodený: vozidlá na elektrinu; hybridy a vozidlá na vodík; historické vozidlá; ZŤP osoby; vozidlá slúžiace na prepravu nezaopatrených detí, ktoré sú liečené pre ochorenie zhubným nádorom alebo hemoblastózou.

Česká diaľničná známka platnosť: 10 dní, 30 dní a 1 rok.

Cena diaľničných známok:

 • ročná: štandardná cena 1 500 Kč/eco cena 750 Kč
 • 30-dňová: štandardná cena 440 Kč/eco cena 220 Kč
 • 10-dňová: štandardná cena 310 Kč/eco cena 150 K

Eco cena platí pre vozidlá poháňané zemným plynom alebo biometánom. Nevzťahuje sa na LPG. 


dialnicne_poplatky_cesko.png

Možnosti zakúpenia diaľničných známok: online, na pobočkách Českej pošty, na niektorých čerpacích staniciach a v samoobslužných termináloch pri hraničných priechodoch.

Po úhrade diaľničnej známky online ti príde potvrdenie na e-mail, ktorý si zadal v objednávkovom formulári. Tu tiež môžeš požiadať o včasné informovanie o blížiacom sa konci platnosti. Ak máš záujem, túto informáciu môžeš obdržať aj prostredníctvom SMS po uvedení telefonického kontaktu, a to 10 dní pred ukončením platnosti diaľničnej známky.

Väčšina diaľnic a rýchlostných ciest je spoplatnená, niektoré časti v okolí veľkých miest a nedokončené cesty sú od spoplatnenia oslobodené. 

Kontrola je vykonávaná priamo na spoplatnenom úseku diaľnice prostredníctvom hliadkových vozidiel vybavených kamerovým systémom pre rozpoznávanie ŠPZ, za pomoci vzdialeného pripojenia ku kontrolným bránam alebo kontrolou na odpočívadlách a parkoviskách.

Za jazdu bez platnej elektronickej diaľničnej známky hrozí pokuta až 20 000 Kč. Pokuta hrozí aj za prípadné zneužitie oslobodenia. V tomto prípade sa pokuta môže vyšplhať až na 100 000 Kč. Ak spoplatnený úsek diaľnice používa vozidlo, na ktoré sa oslobodenie vzťahuje, ale vodič oznámenie oslobodenia nepodal, hoci to zákon vyžaduje, hrozí mu pokuta až 5 000 Kč. Rovnaká výška pokuty hrozí tým, ktorí Štátnemu fondu dopravnej infraštruktúry do desiatich pracovných dní nenahlásia, že pominuli dôvody pre oslobodenie.

Určite ťa bude zaujímať aj to, či môžeš ihneď po zaplatení diaľničnej známky vyraziť na diaľnicu. Pokiaľ budeš českú diaľničnú známku platiť platobnou kartou, môžeš vyraziť ihneď, pretože obratom do e-mailu obdržíš potvrdenie o úhrade.

Pokiaľ zvolíš platbu bankovým prevodom, môžeš spoplatnené úseky diaľnic využiť až potom, čo obdržíš potvrdenie o úhrade, pričom spracovanie platby môže trvať až 5 dní.

Mýtny systém s palubnou jednotkou je určený pre vozidlá s maximálnou povolenou hmotnosťou nad 3,5 t.

Diaľničná známka Rakúsko

Rakúska diaľničná známka – forma: elektronická diaľničná známka, diaľničná nálepka

Samolepiaca známka, teda diaľničná nálepka, musí byť správne nalepená na určenom mieste. Horný diel nalepíš na čelné sklo pod spätné zrkadlo alebo do ľavého horného rohu (nad vodiča), nesmie byť nalepená na tónovanej časti okna. Spodný diel si uchovaj pre prípadnú kontrolu.

Poradíme ti: Vieš, ako vymeniť čelné sklo na aute?

 • Na koho sa vzťahuje povinnosť úhrady diaľničnej známky: motocykle, dvojstopové vozidlá a obytné automobily do 3,5 t
 • Kto je od úhrady diaľničných známok oslobodený: osoby so zdravotným postihnutím

Rakúska diaľničná známka platnosť: 10 dní, 60 dní a 1 rok. Ročná diaľničná známka je platná od 1. decembra platného roka do 31. januára roku nasledujúceho, teda spolu 14 mesiacov

Cena diaľničných známok:

 • ročná: vozidlá 96,40 €/motocykle 38,20 €
 • 60-dňová: vozidlá 29 €/motocykle 14,50 €
 • 10-dňová: vozidlá 9,90 €/motocykle 5,80 €

Možnosti zakúpenia diaľničných známok:

 • diaľničná nálepka – viac ako 6 000 obchodným miest
 • Telektronická diaľničná známka – online, prostredníctvom aplikácie ASFINAG, v mýtnom obchode ASFINAG, na predajných miestach ÖAMTC, ARBÖ a ADAC, na rôznych čerpacích staniciach a trafikách, na mýtnych staniciach ASFINAG, v automatoch na vybraných odpočívadlách.


dialnicne_poplatky_v_zahranici.png

Diaľničná nálepka, ako aj elektronická diaľničná známka zakúpená v predajných miestach, na čerpacích staniciach a v automatoch je platná okamžite. Ak si však ako fyzická osoba zakúpiš elektronickú diaľničnú známku v mýtnom obchode ASFINAG, online alebo prostredníctvom aplikácie, platná bude až po 18 dňoch.

Táto 18-dňová lehota sa chápe ako ochrana spotrebiteľa. Od nákupu elektronickej diaľničnej známky online alebo v mýtnom obchode ASFINAG môžeš odstúpiť do 14 dní. Do úvahy sa však berie ďalšie trojdňové obdobie pre poštu, tvoja elektronická diaľničná známka je platná až od 18. dňa po zakúpení.

Právo na odstúpenie od zmluvy sa však nevzťahuje na komerčných zákazníkov; elektronická diaľničná známka alebo ročná mýtna karta s digitálnym úsekom je teda platná okamžite.

Spoplatnený je okrem diaľnic aj prejazd viacerých tunelov a horských priechodov. Na mýtnych bránach sa platí poplatok a netreba mať platnú diaľničnú známku. Platbu je možné uskutočniť v hotovosti, platobnou alebo palivovou kartou, automatickou platbou Digital Section Toll Flex alebo online zakúpeným lístkom. Na A11 Karawanken a A13 Brenner si okrem lístka na jednu jazdu alebo sezónneho lístka možno zakúpiť aj mesačný lístok.

Na niektoré úseky diaľnic sa vzťahuje úsekové mýto, tu nepotrebuješ diaľničnú známku. Mýto sa platí na mýtnych staniciach alebo vopred.

Kontroly sú vykonávané servisnou a kontrolnou službou a tiež kamerami automatickej kontroly známok. Ak sa rozhodneš svoju cestu absolvovať bez diaľničnej známky, pri kontrole budeš musieť zaplatiť náhradné mýto vo výške 120 eur. Môže sa však stať aj to, že pokuta bude dosahovať výšku 3 000 eur.

Pokuta 120 eur hrozí aj vodičovi, ktorý nalepovanie známky odflákne a nalepí ju napríklad príliš blízko okraja okna. 

Diaľničná známka Maďarsko

Maďarská diaľničná známka – forma: elektronická diaľničná známka

Na koho sa vzťahuje povinnosť úhrady diaľničnej známky: motocykle a dvojstopové vozidlá do 3,5 t

Kto je od úhrady diaľničných známok oslobodený: vozidlá slúžiace na pomoc občanom a v súvislosti so štátnou správou.

Viacpočetné rodiny a osoby so zníženou pohyblivosťou majú po predchádzajúcom upozornení nárok na čiastočnú úľavu od poplatku, t.j. môžu využívať spoplatnenú cestnú sieť s autom do 3,5 t pre viac ako 7 osôb, za elektronickú diaľničnú známku však zaplatia poplatok podľa nižšej cenovej kategórie.

Tu je však dôležité splniť aj ďalšie podmienky bezpečnej jazdy, najmä ak cestuješ s deťmi. Vieš, ako správne prevážať deti v aute?

Maďarská diaľničná známka platnosť: 10 dní, 30 dní, ročná, župná ročná.


dialnicne_poplatky_madarsko.png

Ročnú maďarskú diaľničnú známku možno vnímať ako 365-dňovnú diaľničnú známku a možno ju využiť od dátumu nákupu v bežnom roku alebo v prípade zakúpenia vopred od prvého dňa bežného roka do polnoci 31. januára nasledujúceho roka.

 

Župnú diaľničnú známku v Maďarsku možno využiť na spoplatnenej diaľničnej sieti v príslušnej župe od dátumu nákupu v bežnom roku alebo v prípade zakúpenia vopred od prvého dňa bežného roka do polnoci 31. januára nasledujúceho roka. Ide o diaľničné známky platné podľa kraja a sú vhodné pre vodičov, ktorí pravidelne využívajú len určitú časť diaľnic.

cena_dialnicnych_poplatkov_madarsko.pngElektronickú diaľničnú známku je potrebné zakúpiť ešte pred vjazdom na spoplatnenú cestu. Tí užívatelia, ktorí na cestnú sieť s povinnosťou úhrady vošli omylom, majú k dispozícii maximálne 60 minút od vjazdu na dodatočný nákup elektronickej diaľničnej známky. Tento limit platí aj vtedy, ak ťa zastaví mobilná kontrola. Ak ešte neuplynulo 60 minút od tvojho vstupu na diaľnicu, môžeš si diaľničnú známku kúpiť priamo od príslušníkov mobilnej kontroly.

Možnosti zakúpenia diaľničných známok: online, mobilná aplikácia, niekoľko predajných miest.

Overovací lístok a potvrdzujúcu správu, ktoré si dostal po zakúpení, je potrebné uchovať 2 roky od posledného dňa platnosti e-nálepky.

Pri kúpe diaľničnej e-známky si ešte pred zaplatením skontroluj zadané údaje, ako sú evidenčné číslo, krajina registrácie, tarifná kategória, doba platnosti a v prípade župnej nálepky aj župu. Ak tieto údaje nebudú správne, bude to mať za následok povinnosť úhrady prirážky.

Ak vozidlo v čase kontroly nemá platnú e-známku, vlastníkovi alebo prevádzkovateľovi vozidla sa za neoprávnené používanie cesty účtuje prirážka zodpovedajúca kategórii vozidla.

Výška pokuty: Pre motocykle, vozidlá do 7 os., vozidlá do 3,5 t pre viac ako 7 os. a nákladné autá do 3,5 t činí pokuta 18 750 HUF, ak ju uhradíš do 60 dní. Po uplynutí tejto lehoty sa pokuta zvyšuje na 74 970 HUF.

Pokuta splatná do 60 dní pre príves pre nákladné autá do 3,5 t, autobusy a vozidlá do 3,5 t pre viac ako 7 os. je 84 330 HUF, po uplynutí 60 dní 337 290 HUF.

Pre motocykle, vozidlá do 3,5 t a autobusy sa v Maďarsku vyžaduje diaľničná známka takmer pre celú diaľničnú sieť, niektoré neprepojené diaľnice a časti budapeštianskeho okruhu sú oslobodené od spoplatnenia.

Diaľničná známka Švajčiarsko

Švajčiarska diaľničná známka – forma: elektronická diaľničná známka, diaľničná nálepka

Na koho sa vzťahuje povinnosť úhrady diaľničnej známky: motocykle, motorové vozidlá a prívesy do 3,5 t

Kto je od úhrady diaľničných známok oslobodený: vozidlá s vojenskou poznávacou značkou, policajné a niektoré ďalšie vozidlá určené na pomoc občanom, skúšobné vozidlá, vozidlá určené na vodičské skúšky, pevné prívesy, prívesy a vozíky za motocykle, niektoré traktory a niektoré iné vozidlá.

Švajčiarska diaľničná známka platnosť: ročná, platná pre príslušný kalendárny rok (1. decembra roku, ktorý predchádza roku vytlačenému na nálepke, až do 31. januára roku nasledujúceho po roku vytlačenom na nálepke – 14 mesiacov).

Cena diaľničných známok: 40 CHF

Skutočná cena diaľničnej známky pri kúpe v zahraničí závisí od výmenného kurzu a prípadných poplatkov účtovaných poskytovateľom tvojej kreditnej karty.

Možnosti zakúpenia diaľničných známok:

 • elektronická diaľničná známka – online
 • nálepka – na poštách, na väčšine čerpacích staníc, na úradoch vydávania vodičských preukazov a ďalších predajných miestach.

 

Zaujímavosť: Vedel si, že na švajčiarskych diaľniciach nenájdeš čerpacie stanice? Nachádzajú sa tu iba odpočívadla s bezplatnou toaletou, prípadne s kohútikom s pitnou vodou. Určite je dobré mať so sebou cestovné fľaše na vodu, aby si si zabezpečil pravidelný pitný režim.


cestovanie_autom.png

Elektronická diaľničná známka vo Švajčiarsku je prepojená s evidenčným číslom. Dá sa kúpiť kedykoľvek a kdekoľvek a platí ihneď po zakúpení. Okrem toho sa v prípade vymeniteľných poznávacích značiek vyžaduje iba jedna elektronická diaľničná známka, v porovnaní so samostatnou nálepkou pre každé vozidlo v minulosti.

Za predpokladu, že sa použije rovnaká ŠPZ, nie je potrebné kupovať novú diaľničnú známku ani v prípade kúpy nového vozidla v priebehu roka.

Ak vstúpiš do Švajčiarska cez jeden z troch colných úradov vyňatých z úhrady ročnej diaľničnej známky (Diaľnica Bazilej/St Louis, Diaľnica Rheinfelden a Kreuzlingenská diaľnica), nie je potrebná žiadna diaľničná známka, ak opustíš diaľnicu na prvom výjazde.

Za jazdu bez diaľničnej známky je stanovená pokuta vo výške 200 CHF.

Diaľničná známka Slovinsko

Slovinská diaľničná známka – forma: elektronická diaľničná známka

Na koho sa vzťahuje povinnosť úhrady diaľničnej známky: motorové vozidlá a prívesy do 3,5 t

Kto je od úhrady diaľničných známok oslobodený: prednostné a sprievodné vozidlá, vojenské vozidlá, humanitárne vozidlá a pod.

Slovinská diaľničná známka platnosť: ročná, polročná (polročná je možná iba pre motocykle, resp. jednostopové motorové vozidlá s kolesom so šírkou do 50 cm), mesačná a týždenná.

Elektronická diaľničná známka vo Švajčiarsku je prepojená s evidenčným číslom. Dá sa kúpiť kedykoľvek a kdekoľvek a platí ihneď po zakúpení. Okrem toho sa v prípade vymeniteľných poznávacích značiek vyžaduje iba jedna elektronická diaľničná známka, v porovnaní so samostatnou nálepkou pre každé vozidlo v minulosti.

Za predpokladu, že sa použije rovnaká ŠPZ, nie je potrebné kupovať novú diaľničnú známku ani v prípade kúpy nového vozidla v priebehu roka.

Ak vstúpiš do Švajčiarska cez jeden z troch colných úradov vyňatých z úhrady ročnej diaľničnej známky (Diaľnica Bazilej/St Louis, Diaľnica Rheinfelden a Kreuzlingenská diaľnica), nie je potrebná žiadna diaľničná známka, ak opustíš diaľnicu na prvom výjazde.

Za jazdu bez diaľničnej známky je stanovená pokuta vo výške 200 CHF.

Diaľničná známka Slovinsko

Slovinská diaľničná známka – forma: elektronická diaľničná známka

Na koho sa vzťahuje povinnosť úhrady diaľničnej známky: motorové vozidlá a prívesy do 3,5 t

Kto je od úhrady diaľničných známok oslobodený: prednostné a sprievodné vozidlá, vojenské vozidlá, humanitárne vozidlá a pod.

Slovinská diaľničná známka platnosť: ročná, polročná (polročná je možná iba pre motocykle, resp. jednostopové motorové vozidlá s kolesom so šírkou do 50 cm), mesačná a týždenná.

dialnicne_poplatky_slovinsko.png

Možnosti zakúpenia diaľničných známok:

 • nákup diaľničnej známky online;
 • predajné miesta Dars, DarsGo servisoch alebo u autorizovaných predajcov e-vignet.

Slovinské diaľničné známky sa kontrolujú pomocou kontrolných kamier, ktoré sú umiestnené v diaľničnej sieti. Na kontrolu sú oprávnené aj vozidlá mýtnej kontroly.

Ak si používal spoplatnenú cestu bez platnej diaľničnej známky, dopustil si sa priestupku, za ktorý ti hrozí pokuta vo výške 300 eur.

Ak si si vedomý, že si omylom použil spoplatnenú cestu bez platnej diaľničnej známky, túto známku si čo najskôr zaobstaraj. Orgán činný v trestnom konaní môže pred vydaním platobného rozkazu považovať takýto nákup za poľahčujúcu okolnosť.

Tunel Karavanky – Tunel Karavanky s dĺžkou 7864 metrov, ktorý spája Slovinsko a Rakúsko, je vyňatý z elektronického systému diaľničných známok. Za jeho každé použitie s vozidlom do 3,5 t sa platí osobitne. Pre vozidlá mýtnej triedy R1, kam patria všetky vozidlá s maximálnou prípustnou hmotnosťou do 3,5 t, sa platí 7,80 EUR.

Platba sa vykonáva na mýtnej stanici Hrušica. K dispozícii sú nasledujúce spôsoby platby:

 • hotovosť,
 • kreditná karta,
 • debetná karta.

Mýto Poľsko

Forma úhrad za využívanie spoplatnených ciest: mýto

Na koho sa vzťahuje povinnosť úhrady mýta:

 • motocykle a dvojstopové vozidlá do 3,5 t (Diaľnice A2 medzi Lodžom a Koninom a A4 medzi Sośnicou a Vroclavou – západne od Katovíc – sú bezplatné pre vozidlá do 3,5 t)
 • dvojstopové vozidlá a jazdné súpravy nad 3,5 t. Na prípojné vozidlá a motocykle sa povinnosť nevzťahuje.

Kto je od úhrady mýta oslobodený: Diaľnice A2 medzi Lodžom a Koninom a A4 medzi Sośnicou a Vroclavou – západne od Katovíc – sú bezplatné pre vozidlá do 3,5 t (voľný tok)

Platnosť: neplatí sa suma za známku na určité časové obdobie, ale poplatok za úsek, ktorý skutočne využiješ.

mýtne_poplatky_polsko.png

Uvedené ceny mýta sú ceny za celé spoplatnené úseky, teda pri prejazde prvou a poslednou mýtnou bránou.

Možnosti platby mýta:

 • platba na mýtnych bránach na diaľniciach A1 (Gdansk – Toruń), A2 (Świecko – Konin), A4 (Katowice – Kraków)
 • aplikácia AmberOne pre diaľnicu A1 (Gdansk – Toruń)
 • aplikácie Autopay, SkyCash, IKO, mPay pre diaľnicu A4 (Katowice – Kraków)
 • výber mýta na cestách I. triedy prostredníctvom e-Toll

Pre vozidlá s najväčšou prípustnou hmotnosťou nad 3,5 t je okrem diaľnic spoplatnená aj väčšina ciest I. triedy.

Mýto Francúzsko

Forma úhrad za využívanie spoplatnených ciest: mýto

Na koho sa vzťahuje povinnosť úhrady mýta: motocykle a dvojstopové vozidlá do 3,5 t

Platnosť: neplatí sa suma za známku na určité časové obdobie, ale poplatok za úsek, ktorý skutočne využiješ.

dialnicne_poplatky_francuzsko.png

Možnosti platby mýta:

 • platba na mýtnych bránach v hotovosti, platobnou a palivovou kartou alebo prostredníctvom palubnej jednotky
 • na niekoľkých vedľajších trasách funguje systém voľného toku (Free Flow) s platbou cez mobilnú aplikáciu.

Free Flow: Ide o mýtne brány s voľným prejazdom bez možnosti platby na mýtnych bránach. Mýtny systém identifikuje prechádzajúce vozidlo a dokáže uhradiť poplatky z bankovej karty zapísanej na ŠPZ, z účtu elektronickej mýtnej jednotky alebo zaslať faktúru na adresu majiteľa vozidla.

Okrem diaľnic sú mýtom spoplatnené niektoré tunely a mosty.

Mýto Chorvátsko

Forma úhrad za využívanie spoplatnených ciest: mýto

Na koho sa vzťahuje povinnosť úhrady mýta: motocykle a dvojstopové vozidlá do 3,5 t

Kto je od úhrady mýta oslobodený: ľudia s ťažkým postihnutím dolných končatín, ľudia so 100 % zrakovým postihnutím a vojnoví veteráni s ťažkým telesným postihnutím, ktorí získajú tzv. Smart kartu.

Platnosť: neplatí sa suma za známku na určité časové obdobie, ale poplatok za úsek, ktorý skutočne využiješ.

dialnicne_poplatky_chorvatsko.png

Možnosti platby mýta: na mýtnych bránach na diaľnici alebo prostredníctvom systému ETC s palubnou jednotkou.

Mýto sa vyberá na všetkých diaľniciach v krajine.

Čo si možno nevedel: V Chorvátsku sú autosedačky povinné iba pre deti do 5 rokov. Vyberaj preto autosedačku s ohľadom na bezpečnosť aj pohodlie. Dieťa vo veku od 5 do 12 rokov musí cestovať na zadnom sedadle, kde sú 3-bodové bezpečnostné pásy, s prídavným podsedákom, pokiaľ je to nevyhnutné pre jeho výšku. 

Mýto Španielsko

Forma úhrad za využívanie spoplatnených ciest: mýto

Na koho sa vzťahuje povinnosť úhrady mýta: mýto sa platí za všetky kategórie vozidiel vrátane motocyklov

Platnosť: neplatí sa suma za známku na určité časové obdobie, ale poplatok za úsek, ktorý skutočne využiješ.

Možnosti platby mýta:

 • platba v hotovosti, platobnými a palivovými kartami alebo palubnou jednotkou
 • na niektorých diaľniciach patriacich Abertisu je možné platiť cez aplikáciu Awai

Mýto sa vyberá za prejazd niektorých diaľnic a tunelov. Výber mýta v Španielsku zabezpečuje niekoľko rôznych spoločností.

Mýto Taliansko

Forma úhrad za využívanie spoplatnených ciest: mýto

Na koho sa vzťahuje povinnosť úhrady mýta: mýto sa platí za všetky kategórie vozidiel vrátane motocyklov

Platnosť: neplatí sa suma za známku na určité časové obdobie, ale poplatok za úsek, ktorý skutočne využiješ.

Možnosti platby mýta: v hotovosti, platobnou alebo palivovou kartou priamo na mýtnych bránach, pomocou palubnej jednotky Telepass a predplatenej karty Viacard.

Na diaľnici Pedemontana Lombarda severne od Milána sa na výber diaľničných poplatkov používa systém voľného toku a po jeho použití je potrebné dodatočne zaplatiť mýto.

Pri opustení spoplatnenej diaľnice bez platenia je potrebné uhradiť okrem mýta aj prirážku, a to na niektorej z mýtnych brán alebo cez internet.

myto_talinansko.png

Cena mýta pre motocykle je rovnaká ako pre osobné autá.

Mýto sa vyberá aj za prejazd niektorých tunelov vybudovaných na hraniciach so susednými štátmi v talianskych Alpách v severnej časti krajiny. Konkrétne za:

 • Diaľnica Brenner (AT/IT)      
 • Veľký tunel sv. Bernarda (IT/CH)     
 • Tunel Mont Blanc (FR/IT)     
 • Tunnel du Fréjus (IT/FR)      
 • Tunel Munt la Schera (IT/CH)

Za nezaplatenie mýta hrozí pokuta od 85 až do 338 €, dokonca hrozí odobratie vodičského preukazu.

Mýto Portugalsko

Forma úhrad za využívanie spoplatnených ciest: mýto

Na koho sa vzťahuje povinnosť úhrady mýta: mýto sa platí za všetky kategórie vozidiel vrátane motocyklov

Platnosť: neplatí sa suma za známku na určité časové obdobie, ale poplatok za úsek, ktorý skutočne využiješ.

Možnosti platby mýta: Portugalské diaľnice sa delia na dva typy podľa spôsobu výberu mýta, a to na diaľnice, na ktorých môžeš platiť mýto na mýtnych bránach, a na diaľnice, za ktoré sa mýto musí platiť jedným z automatizovaných spôsobov.

Manuálna platba:

 • Hotovosť a platobné karty
 • Via Verde – platobný systém s palubnou jednotkou (na prenájom so zálohou na dočasné použitie)

Automatická platba:

 • EasyToll – platobná karta spojená s ŠPZ vozidla, platí 30 dní
 • Via Verde – platobný systém s palubnou jednotkou,
 • Mýtna karta TollCard – predplatená karta (5 €, 10 €, 20 €, 40 €), platí jeden rok po aktivácii
 • 3-dňová virtuálna karta – pre vozidlá triedy 1 a 2, platí 3 dni s neobmedzeným počtom jázd

myto_portugalsko.png

Cena mýta pre motocykle je rovnaká ako pre osobné autá.

Bezplatné diaľnice

Nemecko

Nemecké diaľnice sú bezplatné pre vozidlá do 3,5 t, mýto sa platí len za dva tunely na severe krajiny. Vozidlá do 3,5 t podliehajú mýtu len v tuneloch Herren a Warnow v severnej časti krajiny.

Ak však plánuješ zísť z diaľnice a zastaviť sa v niektorom z nemeckých miest, mal by si vedieť, že je tu zakázaný vjazd starších vozidiel. Do nízkoemisných zón môžu vstúpiť iba vozidlá so zelenou emisnou nálepkou. Či spĺňaš podmienky na získanie zelenej nálepky, sa dozvieš z technického preukazu, kde je uvedená emisná trieda. Ako znížiť emisie na auto?

Belgicko

V Belgicku sú pre osobné vozidlá nespoplatnené diaľnice, spoplatnený je len Liefkenshoektunnel pri Antverpách. Mýto za prejazd tunelom Liefkenshoek osobným autom je 7,00 € pri manuálnej platbe.

Luxembursko

Mýto platia iba vozidlá s hmotnosťou nad 12 t.

Holandsko

V Holandsku je spoplatnený prejazd tunelov Westerscheldetunnel a Kiltunnel. Mýto pre osobné auto je 5 € pre Westerscheldetunnel a 2 € pre Kiltunnel.

Fínsko

Diaľnice vo Fínsku sú bezplatné.

Švédsko

Mýto sa vyberá za prechod cez mosty Motalabron, Sundsvallsbron, Øresundsbron a Svinesundsbron.

Ukrajina

Diaľnice na Ukrajine sú bezplatné.

dialnica_v_noci.png

Na Záver

Keď sa chystáš na spoplatnené cesty v zahraničí, mal by si si zistiť, či sa na úsekoch vyberá mýto alebo potrebuješ diaľničnú známku. Dôležitá je aj cena známky a platnosť. Dovolenka v zahraničí môže byť lákavá, nenechaj si ju preto pokaziť pokutou za jazdu bez diaľničnej známky. Počul si už príslovie: Poctivo ďalej zájdeš? V tomto prípade to platí dvojnásobne.

Ako je to u nás, na Slovensku? Cena za ročnú, ako aj krátkodobú diaľničnú známku, je na Slovensku v porovnaní s inými krajinami veľmi priaznivá. Ak na ňu ale zabudneš, pokuta je stanovená vo výške 150 eur. Pre vodičov motorových vozidiel do 3,5 ton, ktorí zaplatia do 15 dní, je pokuta znížená o 50 eur. Túto pokutu už po novom môžeš dostať iba raz za mesiac.

 

Eva Dedinská
Zdroj www.ndsas.sk, www.ifinancie.sk, www.startstop.sk, www.startitup.sk, www.slov-lex.sk, www.autobild.pluska.sk
Publikované Autodielygafa.sk
Zdieľať na Facebooku
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014