Zapaľovanie a žhavenie automobilov

Zapaľovanie a žhavenie sú dva veľmi dôležité systémy ktoré su priamo zodpovedné za plynulý štart automobilu

Zapaľovanie sa používa v benzínovom (spaľovacom) motore a za pomoci zapaľovacej sviečky vytvára iskru, ktorá zapáli výbušnú zmes tvorenú zo vzduchu a paliva. 

Žhavenie je systém, ktorý využívajú dieselové (samovznetové) motory. Pracujú s tzv. samozážihom, a teda zohrievaju vzduch nasávaný vo valcoch, ktorý je extrémne komprimovaný, čo následne pri vstreknutí paliva vedie k zážihu motora. Pri štarte v nepriaznivých podmienkach (mráz či studený štart), je potrebné počkať na predžhavenie troška dlhšie.  

Základné princípy fungovania zapaľovacieho a žhaviaceho systému 

Základný princíp fungovania zapaľovania spočíva v pretvorení nízkeho napätia zo systému automobilu na vysoké napätie, ktoré slúži k vytvoreniu iskry, tá zapáli výbušnú zmes vzduchu a paliva vo valci. Na pretvorenie napätia slúži cievka zapaľovania. Takto pretvorený prúd je prenesený do rozdeľovača alebo tiež zapaľovacieho modulu, ktorý ho distribuuje cez vysokonapäťové zapaľovacie káble do zapaľovacej sviečky umiestnenej vo valci. V niektorých modeloch vozidle sa nachádza istič alebo relé, ktoré má za úlohu kontrolovať chod tohto systému. Moderné vozidlá už majú systém bez rozdeľovača. Jeho úlohu nahradili modernizované cievky, ktoré sú inštalované na každú sviečku osobitne, pripojené na priamo koncovkou bez vysokonapäťových káblov. 

Žhaviaci systém má rozdielny princíp fungovania. Ako sme si spomenuli v úvode, žahviaci systém používa žeraviacu sviečku nazývanú tiež žhavič naskrutkovný do hlavy valcov, ktorého úloha je vytvoriť pri štarte pomocou procesu žhavenia (predžhavenia) v spaľovacom priestore dostatočnú teplotu (okolo 1000 °C) na naštartovanie vozidla. Žeraviace sviečky, teda nevyrábajú iskru, ale majú špičku ktorá sa rozžeraví, keď cez ňu prechádza prúd. Ich funkciu riadi relé alebo riadiaca jednotka žhavenia. Počas žhavenia žhavičov sa na palubnej doske rozsvieti kontrolka žhavenia. 

Základné tipy pre údržbu

  • pred jazdou si vždy skontrolujte či sú všetky káble správne pripevnené. Nesprávne alebo nedostatočne zapojené káble môžu vypáliť cievku, relé, riadiacu jednotku alebo iné diely.
  • tankujte len kvalitné, prípadne aditivované palivo, ktoré predčasne nezanesú sviečky alebo žhaviče od sadzí.
  • zamedzte aby vozidlo bežalo dlhodobo na voľnobeh. tým zabránite tvorbe sadzí na hrotoch žhavičov.
  • dodržiavajte interval výmeny motorového oleja. Používanie starého a znehodnoteno oleja vedie v tvorbe usádzania karbónu ktoré môžu poškodiť zapaľovacie sviečky a žhaviče. 
  • pokiaľ si meníte žhaviče alebo sviečky svojpomocne vždy dodržujte uťahovacie momenty uvádzané výrobcom.  

Hlavné príznaky a príčiny zlyhania zapaľovacieho a žhaviaceho systému 

Diagnostikovať zlyhanie zapaľovacieho alebo žhaviaceho systému je pomerne zložité, pretože príznaky bývajú podobné a môžu sa týkať viacerých dielov napr. problémový štart pri benzínovom motore môžu mať na svedomí zapaľovacie káble, chybné zapaľovacie sviečky, vadná zapaľovacia cievka ale aj rozdeľovač či senzory motora. Všetky tieto príznaky môžu ešte byť spojené s ťažkosťami pri štarte so zvýšenou spotrebou paliva či zníženým výkonom motora. 

Medzi hlavné príčiny poškodenia zapaľovacieho alebo žhaviaceho systém býva nekvalitné palivo, opotrebované piestné krúžky, tesnenia ventilov či zlý uhol zapaľovania ktoré môžu spôsobovať tvorbu sadzí a usadenín na zapaľovacích sviečkach alebo aj na žhavičoch. Taktiež poškodené zapaľovacie káble môžu mať za príčinu prehrievanie sa cievky zapaľovania.Poškodiť sa môže systém zapaľovania a žhavenia tiež vplyvom kolísania napätia v elektrickom systéme vozidla .

top značky

Zľava až 10%
pre registrovaných zákazníkov
Doprava zdarma
pri nákupe nad
Darček k objednávke
pri nákupe nad
Rýchle doručenie
Ak je tovar na sklade
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014