Kontrolka dobíjania – čo signalizuje?

Pri vypnutom motore je ideálna hodnota okolo...

Najmä v zimnom období sa často stáva, že si ráno sadnete do auta, otočíte kľúčom a štartér len s ťažkosťami roztáča motor, prípadne ním vôbec nepohne. Na palubnej doske sa rozsvieti kontrolka dobíjania (červená batéria) a vám nezostáva nič iné ako zháňať niekoho, kto by vás ochotne za pomoci káblov naštartoval. Vo väčšine prípadov býva batéria príliš stará, ale problém môže byť aj s alternátorom, ktorý kontrolku dobíjania nerozsvieti!

V tomto prípade môže pomôcť multimeter nastavený na rozsah do 20V. Pri vypnutom motore je ideálna hodnota okolo 12,6V. Pri naštartovanom motore a správnom dobíjaní akumulátora 14,0V – 14,6VAlternátor nedostatočne dobíja batériu:

To značí že alternátor nie je schopný vyprodukovať dostatok elektrickej energie aby zásoboval batériu. V tomto prípade je potrebné alternátor vymeniť alebo repasovať. Pri skúške multimetrom by nemala byť nameraná hodnota nižšia ako 13,9V