Klinový / drážkový remeň – kedy je čas na jeho výmenu?

Jeho poškodenie možno zistiť aj vizuálnou kontrolou...


Ostrý piskľavý zvuk, ozývajúci sa zväčša ihneď po naštartovaní, najčastejšie spôsobuje dosluhujúci klinový remeň. To je znakom straty jeho pnutia vďaka ktorému dochádza k preklzovaniu na remenici. Hoci naši prarodičia riešili tento problém použitím mydla a piskot krátkodobo zahnali, pri modernejších motoroch je odporúčané remeň čo najskôr vymeniť. V opačnom prípade môže prísť až k jeho pretrhnutiu, ktoré vyradí z funkcie pomocné agregáty motora. Strata funkcie klimatizácie nás krátkodobo mrzieť nemusí, no bez funkčného alternátora motor po pár minútach zhasína.