INTERCOOLER – na čo slúži a ako funguje?

Intercooler je citlivý hlavne na vonkajšie...

Intercooler je diel, ktorý je využívaný najmä pri výkonných a upravovaných vozidlách. Toto zariadenie, slúži ako chladič stlačeného vzduchu, ktorý vychádza z turbodúchadla. Chladnejší vzduch je hustejší – teda na rovnaký objem má vyššie množstvo kyslíku a tým priaznivo ovplyvňuje spaľovací proces. To samozrejme prináša zvýšenie výkonu motora, zníženie spotreby paliva, zníženie množstva emisií a zníženie tepelného namáhania agregátu.


Intercooler môže byť:

·       Chladený vodou: Na chladenie stlačeného vzduchu využíva chladiacu kvapalinu. Bežné vozidlá využívajú pre toto chladenie chladiacu

kvapalinu motora. Športové vozidlá zasa využívajú vlastný chladiaci okruh

·       Chladený vzduchom: na odvádzanie tepla zo stlačeného vzduchu využíva hliníkové lamely na svojom povrchuĎalej sa rozdeľujú anglickými skratkami podľa druhu umiestnenia. Najčastejšie je to skratka FMIC (Front Mounted Intercooler) pre intercooler umiestnený v prednej časti vozidla v strede pred chladičom. Skratka SMIC (Side Mounted Intercooler) zasa označuje umiestnenie v prednej časti vozidla na pravej alebo ľavej strane. Skratka TMIC (Top Mounted Intercooler) je najmenej používaným označením a vyskytuje sa najmä pri športových vozidlách. Ide o intercooler umiestnený na vrchnej časti motora, kde zachytáva studený vzduch cez náduchy na kapote (Napr.: Subaru)