Zotrvačník – na čo slúži a ako sa prejavuje jeho poškodenie?

Je veľmi náchylný na štýl jazdy a jeho výmena je finančne náročnejšia...


Dvojhmotný zotrvačník patrí azda k najväčším postrachom pri kúpe jazdeného vozidla. Využíva sa najmä pri vznetových motoroch a skladá sa z primárneho zotrvačníka, sekundárneho zotrvačníka a dvoch tlmičov Je veľmi náchylný na štýl jazdy a jeho výmena je finančne náročnejšia. Hlavnou úlohou dvojhmotného zotrvačníka je zabezpečiť lepší chod motora, zamedziť prenosu vibrácií a tým znížiť hluk. Paradoxne práve táto práca sa podpisuje na jeho životnosti, ktorú je len veľmi ťažké odhadnúť v kilometroch. Celková životnosť komponentu totiž závisí hlavne od štýlu jazdy a ďalších okolností, ako napríklad: častá jazda v nízkych otáčkach ktorú preferujú vodiči šetriaci pohonné hmoty, úprava motora na vyšší výkon či porucha spojky.