Zlozvyky ktoré ničia spojku aj prevodovku

Ide o najrozšírenejší problém medzi vodičmi...

Manuálna prevodovka patrí na Slovensku stále k tým používanejším či už z lepšej finančnej dostupnosti alebo väčšieho zážitku z jazdy. Aj napriek jej dlhodobému používaniu sa vodiči dopúšťajú zlozvykov, ktoré si často krát ani neuvedomujú. Spojke či prevodovke však môžu uškodiť alebo ju nenávratne zničiť čím dochádza k zbytočným servisným nákladom. Noha položená na spojkový pedál:

Ide o najrozšírenejší problém medzi vodičmi. Aj keď zdanlivo nohou nevyvíjate na pedál žiaden tlak, opak je pravdou. Či už vďaka nerovnostiam alebo nastaveniu spojky, ktorá zaberá vo vyšších polohách dochádza k zbytočnému opotrebeniu lamely. Kvalitná spojka by mala vydržať prinajmenšom 100 000 kilometrov. Vďaka tomuto zlozvyku sa však jej životnosť výrazne znižuje.


Ruka položená na radiacej páke:

Rovnako ako pri nohe na spojke, množstvo vodičov má pocit, že ruka je nehybne položená a nemá ako uškodiť prevodovému ústrojenstvu. V tomto prípade však hrozí poškodenie z dlhodobého hľadiska. Pohybom páky totiž dochádza k zbytočnému kontaktu radiacej vidlice a rotujúcej radiacej objímky, ktorá sa vplyvom trenia zoderie.