Základné rozdelenie brzdového systému

Brzdový systém sa skladá z troch základných častí...


Brzdy a celkovo brzdový systém je vo všeobecnosti považovaný za hlavý bezpečnostný prvok vo vozidle. Vďaka brzdnej sile, ktorá je vytváraná a pôsobí proti pohybu, možno bezpečne spomaliť, zastaviť či zaistiť stojace vozidlo. Často možno započuť pojem brzdná dráha, ktorá je porovnávaná pri teste pneumatík či brzdových komponentov. Ide o vzdialenosť, ktorú vozidlo prejde od momentu stlačenia brzdového pedálu v určitej rýchlosti, až kým úplne nezastaví.Brzdový systém sa skladá z troch základných častí: Ovládacie ústrojenstvo, skrz ktoré šofér riadi činnosť brzdového systému, teda pedál, páka, tiahlo a podobne. Samotné brzdy, ktoré vznikom brzdnej sily spomaľujú vozidlo a prevod brzdy, ktorý prenáša účinok zdroja energie na brzdy. Prevody podľa druhu ovládania rozdeľujme na:

·       Mechanický prevod brzdy

·       Hydraulický prevod brzdy

·       Pneumatický prevod brzdy

·       Elektrický prevod brzdy

·       Zmiešaný prevod brzdyBrzdové systémy podľa použitia:

Prevádzková brzda – Je klasickou brzdou, ktorú neustále používame v bežnej premávke. Slúži na spomalenie či úplné zastavenie vozidla.

Núdzová brzda – Umožňuje spomalenie a zastavenie vozidla v prípade zlyhania systému prevádzkovej brzdy.

Parkovacia brzda – Jej úlohou je zaistenie stojaceho vozidla proti pohybu. 

Autodielygafa.sk
Zdroj Autodielygafa.sk
Publikované Autodielygafa.sk
Zdieľať na Facebooku
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014