Základné časti výfukového systému

Okrem usmernenia splodín však výfuk napomáha...

Výfukový systém slúži na odvádzanie spodín vzniknutých spaľovaním v motorovom priestore. Plyny sú pomocou výfukovej rúry vedené dozadu, aby neprenikali do kabíny. Okrem usmernenia splodín však výfuk napomáha výraznému zníženiu hluku, ale aj zníženiu emisií vypúšťaných do ovzdušia. Základné časti výfukového systému sú:


Výfukové zvody

Zvody sú skupina potrubí, ktoré sú na konci spojené do jedného vývodu. Odvádzajú výfukové plyny priamo z hlavy valcov do výfukového potrubia. Rýchlosť a efektivitu odvádzania plynov ovplyvňuje dĺžka a tvarovanie výfukových zvodov. Katalyzátor

Tento komponent má za úlohu znížiť množstvo škodlivých látok vo výfukových plynoch. Chemickou reakciu redukuje množstvo oxidu uhličitého a oxidu dusíka.Pružný spoj (pletenec)

Pletenec je priechodná súčiastka výfukového potrubia, ktorej úlohou je eliminovať prenos vibrácií z motora na výfukový systém. 
Labmda sonda

Malý snímač umiestnený pred katalyzátorom alebo priamo v ňom. Niektoré moderné vozidlá používajú vo výfukovom systéme dve lambda sondy, pričom jedna je umiestnená pred katalyzátorom a druhá za katalyzátorom. Na základe nameraných hodnôt výfukových plynov pred vstupom do katalyzátora a po výstupe z katalyzátora dokáže riadiaca jednotka upraviť dávkovanie paliva. Zároveň toto porovnávanie slúži aj na kontrolu správnej funkčnosti katalyzátora.


Výfukový tlmič

Ako už názov napovedá, táto časť slúži na elimináciu hluku vychádzajúceho z výfukového systému. Vo vnútri sa nachádza dierkované potrubie obalené v materiáloch tlmiacich hluk. 
Vyberte si typ vozidla a jednoducho vyhľadajte napríklad koncový tlmič výfuku


Autodielygafa.sk
Zdroj Autodielygafa.sk
Publikované Autodielygafa.sk
Zdieľať na Facebooku
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014