Zadretý motor: kvôli čomu sa to môže stať?

K tomuto fatálnemu zlyhaniu prichádza najčastejšie z dvoch dôvodov...


Zadretý motor je jedna z najvážnejších porúch k akým sa môže motor počas svojej prevádzky dostať. Vo veľkej väčšine prípadov je oprava tak nákladná, že je rozumnejšou voľbou vymeniť celý agregát. K tomuto fatálnemu zlyhaniu prichádza najčastejšie z dvoch dôvodov. Nedostatočné mazanie spôsobené nedostatkom motorového oleja alebo prehriatie z dôvodu nedostatku chladiacej kvapaliny.Zadretie kvôli nedostatku oleja:

Keďže motorový olej neslúži len na mazanie všetkých pohyblivých komponentov, ale aj na ich ochladzovanie, v prípade jeho nedostatku nie je schopný odvádzať nahromadené teplo a motor sa môže zadrieť. Neznamená to že k zadretiu môže prísť len pri úplnej absencii oleja, ale rovnako v pri jeho zníženom množstve, kedy už nedokáže dostatočne premazávať a chladiť. Tým môžu byť poškodené ojnice, kľukový hriadeľ, piestne krúžky, valce a aj samotné piesty.


Zadretie kvôli nedostatku chladiacej kvapaliny:

Nedostatok chladiacej kvapaliny logicky vedie k zvýšenej teplote agregátu. Tým dochádza k „zapekaniu“ motorového oleja v pracovnom priestore. Cez takto zanesené olejové kanáliky ďalej olej neprúdi a nedostáva sa tak ku komponentom ktoré je treba premazávať a ochladzovať. Následky nedostatku chladiacej kvapaliny sa zhodujú s následkami nedostatku motorového oleja.

Autodielygafa.sk
Zdroj Autodielygafa.sk
Publikované Autodielygafa.sk
Zdieľať na Facebooku
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014