Z akého dôvodu môže svietiť kontrolka oleja?

Najbežnejším prípadom sú už spomínané opotrebené...

Svietiaca kontrolka oleja signalizuje nedostatočné mazanie spôsobené nízkou hladinou oleja alebo nedostatočného tlaku pre mazanie. Oba prípady vedú k fatálnemu poškodeniu motora, preto je potrebné vozidlo odstaviť, skontrolovať hladinu oleja a v prípade nutnosti ho doliať. Pri starších modeloch ide o bežný jav spôsobený opotrebenými pietnymi krúžkami. Ak však tento problém nastane pri novšej motorizácii, je potrebné navštíviť servis.Kam sa stratil olej?

Najbežnejším prípadom sú už spomínané opotrebené piestne krúžky, ktoré stratili schopnosť tesnenia a tým pádom preniká motorový olej do spaľovacieho priestoru. Vtedy možno spozorovať modrý dym vychádzajúci z výfukového potrubia. Príčinou straty oleja môžu byť taktiež opotrebené piesty, vložky valcov, prasknuté tesnenie pod hlavou valcov či opotrebenie ložísk turbodúchadla. Ďalšou z možností je únik oleja mimo motora a to cez rôzne tesnenia alebo poškodenú olejovú vaňu.