Výmena olejového filtra – prečo je dôležitá?

Olejový filter slúži na ich zachytávanie...


Pohonný agregát svojou prácou neustále vytvára drobné nečistoty, ktoré sa postupne dostávajú do motorového oleja a tým prispievajú k jeho znehodnoteniu. Navyše by sa tieto nečistoty mohli zachytávať na pohyblivých častiach motora a tým ho poškodzovať. Olejový filter slúži na ich zachytávanie, čím chráni motor pred vážnejším poškodením. Podľa funkcie delíme olejové filtre do dvoch kategórií:Poloprietokové olejové filtre:

Polovica motorového oleja v mazacej sústave prechádza filtráciou a druhá polovica prúdi priamo k motoru. Takýto druh filtrácie nie je príliš účinný a z toho dôvodu je v dnešnej dobe poloprietokový filter využívaný minimálne.


Plnoprietokové olejové filtre:

Plnoprietokový filter je účinnejší, nakoľko ním prechádza všetok motorový olej nachádzajúci sa v mazacej sústave.