Výhody a nevýhody bubnových bŕzd

Medzi hlavné výhody bubnových bŕzd patrí ich...


Pomaly vytláčané bubnové brzdy sa v dnešných moderných automobiloch využívajú zväčša pri najmenej vybavených verziách. Pri ich používaní pôsobí brzdná sila na vnútorný povrch brzdového bubna, ktorý je pevne spojený s nábojom kolesa. Brzdové čeľuste sú rozperným zariadením pritláčané o jeho vnútornú plochu, čím vzniká trenie a vytvára sa brzdná sila.BRZDOVÝ BUBON:

Brzdový bubon je najčastejšie vyrábaný z liatiny, zliatiny ľahkých kovov alebo iných pevných kovov, ktoré sú odolné voči opotrebeniu a vysokej teplote. Presnosť spracovania je zárukou čo najlepšieho kontaktu bubna s brzdnými čeľusťami. Výber výrobného materiálu je preto dôležitý aj pre dlhodobú stálosť tvaru a rozmerov aj pri vysokom a častom tepelnom zaťažení.


BRZDOVÝ ŠTÍT:

Brzdový štít je pevne pripojený k náprave vozidla a nerotuje spolu s kolesom. Tvorí uloženie a uchopenie brzdových komponentov, ktoré vytvárajú prítláčnú (brzdnú) silu.


BRZDOVÉ ČEĽUSTE:

Brzdové čeľuste sú vyrábané z oceľového plechu, a na ich vonkajšej strane sa nachádza brzdové obloženie. Ide o kompozitný materiál vyrábaný z pilín rôznych kovov. Čeľuste sú pritláčané touto plochou a vnútornú stranu bubna, čím dochádza k brzdeniu vozidla. Hydraulické pritláčanie prebieha pri bežnom brzdení pedálom a mechanické pritláčanie použitím parkovacej brzdyROZPERNÉ ZARIADENIE

Podľa konštrukcie brzdy môže byť použitý jeden, alebo dva brzdové valčeky. Valček zasa môže mať jeden alebo dva piestiky, ktoré vďaka tlaku brzdovej kvapaliny pritláčajú brzdové čeľuste o vnútornú stranu bubna.


Medzi hlavné výhody bubnových bŕzd patrí ich konštrukcia, ktorá je ukrytá vo vnútri bubna a tým chráni komponenty od nečistôt. To prispieva k dlhšej životnosti bŕzd v porovnaní s kotúčovými. Nevýhodou oproti nim je však nižší brzdný účinok a možnosť vzniku deformácie pri vysokom prehrievaní.V našej ponuke nájdete aj brzdové bubny za výborné ceny, pozrite si našu ponuku jednoduchým výberom vozidla:

Autodielygafa.sk
Zdroj Autodielygafa.sk
Publikované Autodielygafa.sk
Zdieľať na Facebooku
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014