Výfukové zvody – na čo slúži tento komponent?

Ich úlohou je odvádzanie výfukových plynov priamo z hlavy valcov...


Zvody výfuku sa obvykle vyrábajú z liatiny a patria k základným častiam výfukového systému. Ide o skupinu potrubí, ktoré sú na konci spojené do jedného vývodu. Ich úlohou je odvádzanie výfukových plynov priamo z hlavy valcov do výfukového potrubia. Ich úpravou, alebo teda výmenou za ladené zvody možno dosiahnuť vyšší výkon vďaka efektívnejšiemu odvodu výfukových plynov a často krát sa o nej hovorí, ako o základnej úprave výfukového systému.