Vodné čerpadlo – ako odhaliť jeho poškodenie?

Najčastejším prejavom nesprávnej funkcie vodnej pumpy je...


Vodná pumpa / vodné čerpadlo je jednou z najdôležitejších súčastí chladiaceho systému. Zabezpečuje správnu cirkuláciu chladiacej kvapaliny a jej zlyhanie môže mať za následok až fatálne poškodenie motora. Najčastejším prejavom nesprávnej funkcie vodnej pumpy je prehrievanie motora a súčiastku možno skontrolovať niekoľkými spôsobmi: