Tlmič výfuku – na čo slúži a ako funguje?

Výfukový tlmič však prináša aj svoje nevýhody...


Tlmič výfuku je súčasťou výfukového systému, ktorý odvádza splodiny zo spaľovacieho motora za vozidlo. Jeho hlavnou funkciou je tlmenie hluku vznikajúceho pri práci motora, keďže väčšina hluku spôsobeného motorom je odvádzaná práve výfukom. Systém je navrhnutý tak, aby bol hluk prechádzajúci výfukovým potrubím postupne oslabovaný. Na to slúžia rôzne komory vo vnútri výfukového tlmiča, ktoré sú oddelené sklenou vatou alebo iným tlmiacim materiálom. Navyše, hlasitosť zvuku je eliminovaná rezonačnými komorami, ktoré sú rozostavené tak, aby vzájomne rušili zvukové vlny.