Tlmič výfuku – ako funguje tento komponent?

Mnoho majiteľov vozidiel sa preto uchyľuje k použitiu...


Tlmič výfuku je súčasťou výfukového systému, ktorý odvádza splodiny zo spaľovacieho motora za vozidlo. Jeho hlavnou funkciou je tlmenie hluku vznikajúceho pri práci motora, keďže väčšina hluku spôsobeného motorom je odvádzaná práve výfukom. Systém je navrhnutý tak, aby bol hluk prechádzajúci výfukovým potrubím postupne oslabovaný. Na to slúžia rôzne komory vo vnútri výfukového tlmiča, ktoré sú oddelené sklenou vatou alebo iným tlmiacim materiálom. Navyše, hlasitosť zvuku je eliminovaná rezonačnými komorami, ktoré sú rozostavené tak, aby vzájomne rušili zvukové vlny.Výfukový tlmič, ako základný komponent každého automobilu však prináša aj svoje nevýhody. Jeho používanie spôsobuje vyšší spätný tlak kvôli zníženému prietoku výfukových plynov. To má za následok nepriaznivý vplyv na spotrebu pohonných hmôt, ale tiež na výkon motora a krútiaci moment. Mnoho majiteľov vozidiel sa preto uchyľuje k použitiu športových výfukov, ktoré sú navrhnuté tak, aby tento spätný tlak minimalizovali. 


Športové výfuky nájdete taktiež v našej ponuke, konkrétne TU prípadne sériové / štandartne a to jednoduchým výberom vozidla pod textom:

Autodielygafa.sk
Zdroj Autodielygafa.sk
Publikované Autodielygafa.sk
Zdieľať na Facebooku
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014