Tesnenie hlavy valcov dokáže narobiť množstvo problémov. Ako sa prejavuje jeho poškodenie?

Čo sa hlavy valcov týka, jedná sa o nedeliteľnú súčasť každého spaľovacieho motora

Čo sa hlavy valcov týka, jedná sa o nedeliteľnú súčasť každého spaľovacieho motora. Z vrchnej strany uzatvára jeho blok a počet hláv

závisí od daného typu motora. Bežné motory disponujú zväčša jednou hlavou, viacradové motory vlastnou hlavou pre každý rad valcov,

prípadne existujú aj motory, ktoré majú vlastnú hlavu pre každý jeden valec. Vo vozidlách overených časom sa používala hlava vyrobená z

liatiny, no moderná doba si vyžaduje moderné riešenia, preto dnešné motory disponujú hlavou vyrobenou z hliníkovej zliatiny. Tá okrem

lepšej tepelnej vodivosti a nižšej hmotnosti, disponuje tiež kanálikmi a otvormi pre lepšiu cirkuláciu chladiacej kvapaliny. Pod krytom hlavy

môžeme nájsť nie len samotné ventily, ale aj vstrekovacie trysky, kanály sacieho a výfukového potrubia a zapaľovacie alebo žhaviace sviečky. Aká je teda jej funkcia a čo spôsobuje najčastejšie poruchy hlavy?