Takto automobilky vylepšujú technológiu bezkľúčového štartovania

Najnovším počinom je systém, ktorý sníma pohyb kľúča...


Zlepšenie komfortu a užívania vozidiel na jednej strane prináša výhody, ako napríklad pri odomykaní či štartovaní vozidla nepoužívať kľúč, no na strane druhej časom neoverená technológia otvára dvere mnohým podvodníkom a zlodejom. Nie raz sme mali možnosť vidieť, akým sofistikovaným spôsobom môže byť vozidlo za pár sekúnd odcudzené bez akéhokoľvek poškodenia. Jednoduchý zosilňovač signálu medzi kľúčom a vozidlom urobí svoju prácu rýchlo a hlavne potichu. Proti takýmto krádežiam sa logicky jednotlivé automobilky začínajú brániť.