Štartér motora a jeho možné poruchy

Štartér je následne poškodený vplyvom vysokých...

Štartér motora je elektrické zariadenie napomáhajúce piestovému spaľovaciemu motoru dostať sa do takzvaných „spúšťacích otáčok“ pri otočení kľúčom. Samotný agregát nie je schopný vytvoriť dostačujúci točivý moment a v závislosti od konštrukcie potrebuje pre svoj štart iný pomer otáčok.


·       Motor s priamym vstrekovaním paliva 40 – 150 ot/min.

·       Motor s nepriamym vstrekovaním paliva 80 – 200 ot/min.Funkcia štartéra:

Pri otočení kľúčom do štartovacej polohy sa zo štartéra vysunie ozubené koliesko (pastorok), ktoré svojim ozubením zapadá do ozubenia zotrvačníka. Elektromotor štartéra roztáča pastorok, ktorý následne uvedie do pohybu zotrvačník. Po uvoľnení kľúča zo štartovacej polohy sa pastorok zasúva späť do štartéra.