Stabilizátor – aká je jeho funkciu v automobile?

Stabilizátor teda slúži na to, aby sa každá strana vozidla...


Stabilizátor je súčasťou mnohých vozidiel, ktorým pomáha znižovať náklony pri rýchlom zatáčaní alebo pri jazde na nerovnej vozovke. Tento komponent spája protiľahlé kolesá tyčou, ktorá je uložená priečnou časťou v ložiskách pripevnených k náprave. Ramená prenášajú pohyb kolies na strednú časť, ktorá sa pri rozdielnom zdvihu kolies natáča. Stabilizátor teda slúži na to, aby sa každá strana vozidla zvýšila alebo znížila na rovnakú úroveň, ako je strana druhá, vďaka čomu reguluje nakláňanie vozidla.