Spoznajte poruchu podľa farby dymu z výfuku

čím je modrý dym hustejší, tým viac oleja motor požiera...


BIELY DYM:

Biely dym z výfuku je jedným z prirodzených javov v zimných mesiacoch. V podstate ide len o vodnú paru a teda vlhkosť, ktorá je vyparovaná z výfukového potrubia po naštartovaní. Na druhej strane však môže ísť aj o závažný problém. Pokiaľ sa z výfuku valí biely dym aj po dosiahnutí prevádzkovej teploty motora, prípadne v období keď nie je vonku nízka teplota, je to príznakom spaľovania vody / chladiacej kvapaliny motorom. To môže byť zapríčinené:


·        Poškodeným tesnením hlavy valcov

·        Prasknutou hlavou valcov

·        Prasknutým blokom valcov