Snímač teploty chladiacej kvapaliny a jeho funkcia

Niektoré agregáty využívajú zdvojené snímače...


Snímač teploty chladiacej kvapaliny je síce malý a nenápadný komponent chladiacej sústavy, no za to veľmi dôležitý. Jeho úlohou je odovzdávať riadiacej jednotke namerané údaje, ktorá vďaka nim upravuje a mení pracovný režim motora. To zahŕňa dávku paliva, okamih zapálenia zmesi, vstrekovací čas, voľnobežné otáčky, kontrolu klepania či dobu žhavenia. Pokiaľ je snímač teploty odpojený z konektoru, riadiaca jednotka zaregistruje prerušený signál a motor riadi podľa uloženej náhradnej hodnoty. Tá však zodpovedá práci motora pri prevádzkovej teplote, bez ohľadu na to, na akú teplotu je v skutočnosti motor zohriaty. Niektoré agregáty využívajú zdvojené snímače. Jeden má za úlohu informovať riadiacu jednotku o stave motora a druhý slúži ako ukazovateľ teploty chladiacej kvapaliny na prístrojovej doske.


Príznaky poškodenia snímača:


·        Zvýšená spotreba paliva

·        Ťažké štartovanie

·        Nepravidelný chod motora

·        Vyššie otáčky na voľnobehu

·        Nesprávne fungujúci ukazovateľ teploty
Spomenutý snímač teploty chladiacej kvapaliny nájdete ja v našej ponuke. Výberom vozidla zistite cenu a potrebné informácie :

Autodielygafa.sk
Zdroj Autodielygafa.sk
Publikované Autodielygafa.sk
Zdieľať na Facebooku
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014