Škrtiaca klapka – na čo slúži a ako sa prejavuje jej poškodenie?

Najčastejšou príčinou nesprávneho fungovania klapky je...


Hlavnou úlohou škrtiacej klapky je riadenie prívodu vzduchu do motora. Je využívaná najmä v zážihových motoroch, ale aj v niektorých novších vznetových motoroch. Nachádza sa v sacom systéme je buď mechanickou alebo elektronickou formou prepojená s plynovým pedálom a pri jeho zošliapnutí sa klapka otvára. Mechanický systém ovládania je efektívnejší v tom, že klapka reaguje okamžite. Elektronické ovládanie zabezpečuje riadiaca jednotka, ktorá ovláda klapku na základe polohy plynového pedálu.