S elektromobilmi majú problém už aj hasiči

Hlavný problém sa ukrýva v batérii vozidla...


Pri požiari klasického vozidla je práca hasičskej služby vďaka tréningom veľmi rýchla. Vozidlo je do pár minút uhasené, zabezpečené voči opätovnému horeniu, elektrické časti vozidla sú odpojené a uniknuté prevádzkové kvapaliny odstránené z vozovky. Najnovšie sa však objavujú problémy pri hasení elektrických vozidiel ,na ktoré hasiči nie sú pripravení a nedisponujú potrebným vybavením. Hlavný problém sa ukrýva v batérii vozidla, ktorá dokáže v prípade požiaru ešte niekoľko hodín udržiavať extrémne vysokú teplotu, k čomu je potrebné jej stráženie a ochladzovanie. V opačnom prípade môže dôjsť k opätovnému rozhoreniu vozidla.