Rozsvietená kontrolka ABS - Na aký problém nás môže upozorňovať?

Skratka ABS (Anti-lock Braking System) v doslovnom preklade označuje systém pre ...

Čo je to ABS?

Skratka ABS (Anti-lock Braking System) v doslovnom preklade označuje systém pre antiblokovanie bŕzd. V praxi to znamená, že pri prudkom brzdení napríklad na mokrom povrchu zamedzuje úplnému zakusnutiu bŕzd, ale namiesto toho striedavo vytvára a uvoľňuje tlak na brzdy. Významne tým zabraňuje vzniku nechceného šmyku a straty kontroly nad vozidlom v rôznych núdzových situáciách. Hoci sa stratou tohto systému nestáva vozidlo nepojazdným, zohráva veľkú úlohu v úrovni bezpečnosti posádky. Z tohto dôvodu by ste rozsvietenú kontrolku ABS určite nemali prehliadať.

Ako funguje ABS?

Systém počas brzdenia sleduje prostredníctvom senzorov pohyb jednotlivých kolies. Hneď ako senzor zaznamená, že sa niektoré z kolies dostalo do šmyku, odosiela informácie riadiacej jednotke a tá aktivuje ABS. Systém na krátku dobu obmedzí alebo úplne vypne brzdnú silu daného kolesa. Takýmto spôsobom sa zvýši šanca na opätovné získanie trakcie, čím sa vozidlo stane ovládateľným. Pokiaľ by sa v podobnej situácii vo vozidle systém ABS nenachádzal, prípadne by bol poškodený, vozidlo by pokračovalo v šmyku a stalo by sa doslova neovládateľným.


Nevýhody systému ABS

Áno aj tento bezpečnostný prvok so sebou nesie negatívnu vlastnosť. Ide o možné predĺženie brzdnej dráhy v prípade núdzového brzdenia. Je ale zaručene lepšie o niekoľko percent predĺžiť brzdnú dráhu, ale mať tú moc vyhnúť sa vážnej kolízii.