Prvé digitálne TEČ sú v testovaní. Aké sú ich výhody/nevýhody a budú mať úspech?

Do režimu testovania sa nedávno dostali prvé tabuľky s evidenčným číslom, ktoré sú plne digitálne. Majú však budúcnosť?

Evidenčné číslo patrí k neodmysliteľnej súčasti vozidla schváleného pre bezpečnú prevádzku na pozemných komunikáciách. Niekto si však asi povedal, že tento roky zabehnutý a dobre fungujúci systém je potrebné modernizovať tak, aby držal krok s rýchlo napredujúcim vývojom moderných technológií. Do režimu testovania sa preto nedávno dostali prvé tabuľky s evidenčným číslom, ktoré sú plne digitálne. Medzi ich primárne výhody by malo patriť zvýšenie bezpečnosti na cestách, či rýchlejšie dopadnutie páchateľa v prípade odcudzenia vozidla. Je tomu ale skutočne tak?