Prevádzkové kvapaliny – dávate pozor na ich dostatok?

Únik kvapaliny môže byť zapríčinený poškodenými...


Pre správne a bezpečné fungovanie automobilu je potrebné z času na čas skontrolovať množstvo prevádzkových kvapalín. Nedostatkom niektorej z nich môže prísť nie len k nenávratnému poškodeniu agregátu, ale najmä zníženiu bezpečnosti pasažierov vozidla a ostatných účastníkov cestnej premávky.


BRZDOVÁ KVAPALINA: