Prehrievanie motora – kde s môže skrývať problém?

Problém sa najčastejšie ukrýva v poruche termostatu alebo...


Pre správnu funkciu motora, je dôležitá teplota prevádzkových kvapalín. Najdôležitejšou je práve chladiaca kvapalina, ktorej ideálna teplota za chodu motora je 80°C – 90°C v závislosti od konštrukcie. Nesprávne zohrievanie agregátu zapríčiňuje zvýšené trenie, ktoré vedie k rýchlejšiemu opotrebovaniu komponentov, alebo až k samotnému zadretiu motora. Problém sa najčastejšie ukrýva v poruche termostatu alebo snímaču teploty chladiacej kvapaliny.Termostat:

Táto súčiastka riadi prúdenie chladiacej kvapaliny v motore. Keď je motor studený, termostat uzavrie okruh kvapaliny tak, aby kolovala od vodnej pumpy, cez plášť bloku valcov, hlavu valcov späť k vodnej pumpe. Keď sa motor zohreje na prevádzkovú teplotu, termostat sa otvorí a tým začne prechádzať kvapalina cez chladič, kde je ochladená prúdením vzduchu. Porucha termostatu sa prejavuje príliš nízkou alebo práve naopak príliš vysokou teplotou motora. Oba prípady je potrebné čo najskôr riešiť. Problém s teplotou možno spozorovať na prístrojovej doske a pokiaľ sa ukazovateľ teploty vo vozidle nenachádza, zvýšená teplota sa prejavuje výparmi z pod kapoty, respektíve z expanznej nádobky. Ak Vás zaujíma cena, na konci článku si vyberte vozidlo a dozviete sa viac.


Snímač teploty chladiacej kvapaliny:

V prípade poruchy snímača teploty nejde o problém s prehrievaním či nezohrievaním motora. Poruchu tejto súčiastky však netreba brať na ľahkú váhu. Informácie o teplote ktoré poskytuje, sú odoslané do riadiacej jednotky a tá na základe nich riadi chod motora. Ďalším dôvodom prehrievania môže byť nedostatok chladiacej kvapaliny, ktorej množstvo je potrebné raz za čas vizuálne skontrolovať.

Autodielygafa.sk
Zdroj Autodielygafa.sk
Publikované Autodielygafa.sk
Zdieľať na Facebooku
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014