Prasknutá hlava valcov – ako sa prejavuje?

Strata chladiacej kvapaliny je jedným z príznakov...


Hlava valcov je jednou z najnamáhavejších častí celého agregátu. Okrem množstva mechanických pohybov musí najmä odolávať vysokej teplote. Práve teplota je faktor, ktorý najčastejšie zapríčiňuje jej fatálne zlyhanie a nemusí to byť spôsobené zrovna nedbanlivosťou majiteľa. Množstvo motorov takto vypovedalo svoju službu kvôli rôznym konštrukčným vadám ako napríklad zlé tvarovanie kanálikov, ktoré zabraňovali dostatočnému obehu chladiacej kvapaliny.Strata chladiacej kvapaliny je jedným z príznakov prasknutej hlavy valcov. Sprievodným javom tohto problému je biely dym valiaci sa z výfuku. Netreba však panikáriť, ten sa bežne objavuje pri zohrievaní studeného motora v zimných mesiacoch. Ďalším príznakom sú mastné škvrny v chladiacej kvapaline, ktorú možno vizuálne skontrolovať po otvorení expanznej nádobky. Naopak prenikanie chladiacej kvapaliny do motorového oleja možno odhaliť na viečku cez ktoré sa olej dolieva. Emulzia kapučínovej farby môže znamenať problém, no opäť ide o bežný jav v zimných mesiacoch, ktorý je spôsobovaný častými jazdami na krátke trasy.V prípade zistenia, že hlava valcov je skutočne prasknutá, ďalšia jazda vozidlom je vysoko riziková. Nie len že voda v motore zmýva olejový film z povrchu valcov, ale hlavne riedi motorový olej, ktorý tým stráca svoje vlastnosti. Vo finále môže prísť až k úplnému zadretiu motora, ktorého oprava / výmena je finančne náročná.

Autodielygafa.sk
Zdroj Autodielygafa.sk
Publikované Autodielygafa.sk
Zdieľať na Facebooku
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014