Pozor na dostatok prevádzkových kvapalín

Oba prípady vedú k fatálnemu poškodeniu motora...


Pre správne a bezpečné fungovanie automobilu je potrebné z času na čas skontrolovať množstvo prevádzkových kvapalín. Nedostatkom niektorej z nich môže prísť nie len k nenávratnému poškodeniu agregátu, ale najmä zníženiu bezpečnosti pasažierov vozidla a ostatných účastníkov cestnej premávky. Toto riziko prichádza s nízkou hladinou brzdovej kvapaliny:


BRZDOVÁ KVAPALINA:

Brzdová kvapalina prenáša tlak vyvíjaný nohou na brzdový pedál, čím pritláča platničky o kotúč, následkom čoho dochádza k treniu a teda spomaľovaniu vozidla. Nedostatok brzdovej kvapaliny nedokáže potrebný tlak preniesť a brzdný účinok nie je dostatočný. Únik kvapaliny môže byť zapríčinený poškodenými brzdovými hadičkami, o ktorých si môžete viac prečítať tu:
MOTOROVÝ OLEJ:

Svietiaca kontrolka oleja signalizuje nedostatočné mazanie spôsobené nízkou hladinou oleja alebo nedostatočného tlaku pre mazanie. Oba prípady vedú k fatálnemu poškodeniu motora, preto je potrebné vozidlo odstaviť, skontrolovať hladinu oleja a v prípade nutnosti ho doliať. Pri starších modeloch ide o bežný jav spôsobený opotrebenými pietnymi krúžkami, pričom možno spozorovať modrý dym vychádzajúci z výfukového potrubia.CHLADIACA KVAPALINA:

V prípade nedostatku chladiacej kvapaliny nás môže na prístrojovej doske upozorniť kontrolka oznamujúca zvýšenú teplotu motora, prípadne kontrolka nedostatku chladiacej kvapaliny. Jej množstvo je dôležité najmä pre správnu cirkuláciu a dostatočné chladenie motora. V prípade zanedbania tohto problému môže prísť až k zadretiu motora následkom jeho zvýšenej teploty.