Poruchy zapaľovacieho systému –ako sa prejavujú?

Zistiť, ktorý z valcov nepracuje správne, možno jednoduchým testom...

Zapaľovanie je jedným z hlavných systémov potrebných pre správnu funkciu motora. Pri poruche niektorého z komponentov zapaľovania prichádza k zníženiu výkonu motora alebo k jeho úplnému vypnutiu, ktoré býva sprevádzané rozsvietenou kontrolkou „CHECK ENGINE“ a padajúcimi / poskakujúcimi otáčkami. Najčastejšou príčinou vynechávania valcov sú zapaľovacie sviečky, zapaľovacie cievky alebo kabeláž vedúca k cievkam.