Polícia bude nekompromisne odoberať vodičáky!

Nové pravidlá sa budú týkať najmä mladých šoférov s čerstvým vodičským preukazom...


A to najmä mladým šoférom vo veku od 17 do 24 rokov. Tí boli vyhodnotení ako najrizikovejší na našich cestných komunikáciách. Predovšetkým sa jedná o počet dopravných nehôd, z ktorých sa veľká časť skončila fatálne. Hoci polícia podnikla kroky k zlepšeniu bezpečnosti na našich cestách formou zvýšenia hliadok a častejším pokutovaním, želaný výsledok sa nedostavil. Onedlho teda začínajú pre mladých šoférov platiť nové pravidlá, ktoré povedú k zvýšenému odoberaniu vodičských preukazov.Ako bolo vyššie spomenuté, nové pravidlá sa budú týkať najmä mladých šoférov s čerstvým vodičským preukazom. Pokiaľ takýto vodič do dvoch rokov od nadobudnutia vodičského preukazu spácha dva vážne priestupky, bude jeho povinnosťou zúčastniť sa nie len dodatočného kurzu v autoškole programu aj programu u dopravného psychológa a opätovného preskúšania na polícii. Medzi tieto priestupky je samozrejme zaradená aj nedodržaná maximálna rýchlosť. V prípade ďalšieho priestupku po absolvovaní preškolenia bude mladému šoférovi odobraté vodičské oprávnenie a to aj na 6 mesiacov. Po uplynutí tohto trestu začne skúšobná dvojročná lehota plynúť odznova. 

Autodielygafa.sk
Zdroj Autodielygafa.sk
Publikované Autodielygafa.sk
Zdieľať na Facebooku
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014