Pletenec výfuku – na čo slúži a ako sa prejavuje jeho poškodenie?

Neustále tlmenie vibrácií si však žiada svoju daň...


Pletenec je priechodná a pružná súčiastka výfukového potrubia, ktorej úlohou je eliminovať prenos vibrácií z motora na výfukový systém. Neustále tlmenie vibrácií si však žiada svoju daň a poškodenie pružného spoja patrí k najčastejším poruchám výfukového systému. Hlavnou príčinou je korózia, ktorá prispieva k strate funkčnosti pruženia. Strata funkcie pletenca nie je tak nebezpečná, no hlavne nepríjemná.