Pletenec – jeho funkcia a možné poškodenia

Nejde totiž len o nepríjemný hluk, ale tiež o...


Pletenec je priechodná a pružná súčiastka výfukového potrubia, ktorej úlohou je eliminovať prenos vibrácií z motora na výfukový systém. Neustále tlmenie vibrácií si však žiada svoju daň a poškodenie pružného spoja patrí k najčastejším poruchám výfukového systému. Hlavnou príčinou je korózia, ktorá prispieva k strate funkčnosti pruženia. Strata funkcie pletenca nie je tak nebezpečná, no hlavne nepríjemná.