Olejové čerpadlo – na čo slúži tento diel?

Medzi najčastejšie používané olejové čerpadlá patria...


Olejové čerpadlo slúži na tlakovú cirkuláciu motorového oleja v piestovom spaľovacom motore. Zabezpečuje teda dostatočný tlak oleja, ktorý je potrebný pre správne mazanie a chladenie pohyblivých častí motora. Okrem primárneho účelu mazania však tento tlak môže poháňať aj hydraulické zdvíhatka ventilov či variátory pre variabilné časovanie ventilov. Medzi najčastejšie používané olejové čerpadlá patria:


·       Piestové čerpadlá

·       Lopatkové čerpadlá

·       Trochoidné čerpadlá

·       Zubové čerpadlá