Okenné fólie – kde sú povolené a kde nie?

Pozrime sa teda na pravidlá, ktoré musia byť splnené...


Okenné fólie sú v súčasnosti trendom nie len pre ich protislnečné a bezpečnostné účinky, ale hlavne pre zlepšenie vizuálnej stránky vozidla. Ide však o úpravu, ktorá obmedzuje výhľad z vozidla a preto aj táto zmena musí byť riadne vykonaná a schválená. Nikto vám nebude brániť aby ste si fóliu na okná nalepili aj sami, ale pri najbližšej dopravnej kontrole ju budete za prítomnosti polície z okien odstraňovať, v horšom prípade vám bude zadržaný technický preukaz a fólia bude musieť aj tak dolu. Existuje množstvo firiem ktoré však certifikované okenné fólie nainštalujú za pár minút. Navyše vám vystavia kartičku na ktorej je uvedené o aký typ fólie sa jedná a pečiatku ako dôkaz, že montáž vykonala na to určená vyškolená osoba. Pozrime sa teda na pravidlá, ktoré musia byť splnené:Inštalácia okenných fólií je povolená:


- Na vozidlách kategórie M1 a N1 na zadné bočné sklá a na zadné sklo pod podmienkou, že vozidlo je vybavené pravým vonkajším spätným zrkadlom.


- Na vozidlách kategórie M2 a M3 na zadné sklo, na bočné sklá určené na výhľad pre cestujúcich, okrem skiel dverí určených na výhľad z miesta vodiča, pričom tieto musia umožniť najmenej 50 % priepustnosti svetla a viditeľnosť do vozidla.


- Na ostatné vozidlá ( t.j. okrem vozidiel kategórie M1, M2, M3, N1 ) na zadné sklo, bočné sklá, ktoré sú určené na výhľad z miest pre cestujúcich, okrem skiel dverí, určených na výhľad z miesta vodiča.


- Pre bezpečnostné fólie na ochranu proti prerazeniu skla (len čírej farby), ktoré možno použiť na zasklených plochách vozidiel kategórie M1 a N, okrem čelného skla.Inštalácia okenných fólií je zakázaná:


Inštalácia okennej fólie je zakázaná na čelnom skle a to platí aj pre bezpečnostnú fóliu proti rozbitiu skla. Tieniaca fólia je zakázaná ako na čelnom skle, tak aj na predných bočných sklách vozidla - teda na strane vodiča a jeho spolujazdca. To neplatí pre zatemňovací pás čelného skla. Ten však musí spĺňať nasledovné požiadavky a obmedzenia:


- Musí byť umiestnený mimo vzťažnej plochy čelného skla tak, aby sa zabezpečila ochrana proti oslneniu s plynulým prechodom zo 75 % na najmenej 40% priepustnosti svetla vrátane skla a bez plynulého prechodu najmenej 50 % priepustnosti svetla vrátane skla.


- Zatemňovací pás môže zasahovať najviac 100 mm od vrchného okraja čelného skla po celej jeho šírke a nesmie pohlcovať farbu návestných svetiel a svetelných signálov.


Určite ste mali možnosť zahliadnuť na našich cestách vozidlá, ktoré majú zatmavené sklá predných dverí. Často sa však jedná o vozidlá štátnej správy, prípadne vozidlá registrované v zahraničí, kde majú na fólie iné zákony. Ak sa teda rozhodnete túto zmenu vykonať, uistite sa že servis ktorému vozidlo zverujete je oprávnený poskytnúť vám platný doklad o montáži okenných fólií. V opačnom prípade bude vašou povinnosťou ich odstrániť.

Autodielygafa.sk
Zdroj Autodielygafa.sk
Publikované Autodielygafa.sk
Zdieľať na Facebooku
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014