Neuznané poistné plnenie – kedy nedostanete ani cent?

Po dopravnej kolízii na suchej vozovke sa však môže...


Pre niektorých vodičov nezmyselné vyberanie poplatkov, pre iných zabezpečenie si akejsi finančnej istoty v prípade kolízie. Nech už patríte do ktorejkoľvek skupiny, povinné zmluvné poistenie musí byť uzatvorené pred každým prihlásením nového alebo pred prepisom jazdeného vozidla. Existujú však prípady, kedy sa poistné plnenie môže stať neplatným a spôsobenú škodu budete preplácať z vlastnej peňaženky.Nedodržanie prevádzkových predpisov

Prevádzkové predpisy sú časti porušované najmä nepripevneným alebo nesprávne umiestneným nákladom vo vozidle, ale aj presahujúcim maximálnym počtom osôb sediacich vo vozidle.


Nepravdivo uvedený priebeh nehody

Po každej nehode je povinnosťou vodiča spísať „záznam o nehode“ kde je potrebné opísať celý priebeh nehody. Tento záznam sa neskôr odovzdá poisťovni, ktorá poistnú udalosť prešetrí a na základe zistenia nezhody alebo zamlčania podstatných faktov odmietne nahradiť spôsobenú škodu.


Letné pneumatiky v zimnom období

Zákon hovorí o povinnosti použitia zimných pneumatík pri súvislej vrstve snehu. Po dopravnej kolízii na suchej vozovke sa však môže poisťovňa chytiť používania nevhodných pneumatík v danom ročnom období.Alkohol za volantom

Tento bod je určite pochopiteľný, no výnimkou nie sú ani lieky, po užití ktorých je zakázané alebo neodporúčané šoférovať motorové vozidlo.


Výtlky a divá zver

V prípade stretu s divou zverou je potrebné mať v rámci povinného zmluvného poistenia aj pripoistenie, ktoré vás chráni pred týmto druhom kolízie. Podstatné je však neoboznámiť o nej len danú poisťovňu, ale privolať na miesto zrážky policajnú hliadku. Pokiaľ tak neučiníte, poisťovňa môže poistné plnenie odmietnuť. Pre výtlky platí tiež pripoistenie, hodnotí sa však miera poškodenia disku a pneumatiky. Poistné plnenie je uznané v prípade poškodenia pneumatiky a disku. V prípade poškodenia samotnej pneumatiky môže poisťovňa túto kolíziu považovať za spôsobenú defektom.

Autodielygafa.sk
Zdroj Autodielygafa.sk
Publikované Autodielygafa.sk
Zdieľať na Facebooku
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014