Nesprávny tlak v mazacej sústave. Viete aké sú najčastejšie príčiny tohto problému?

V niektorých prípadoch sa nám ale môže začať ozývať kontrolka oleja a to aj napriek tomu,

O tom, ako je správne mazanie pre chod motora dôležité, je zrejme zbytočné hovoriť. V niektorých prípadoch sa nám ale môže začať ozývať kontrolka oleja a to aj napriek tomu, že je jeho hladina v norme. Kde sa teda môže skrývať problém? Najčastejšou príčinou takéhoto javu je buď nízky alebo naopak vysoký tlak oleja v mazacej sústave. Dnes si povieme niečo o tom, ako sa jednotlivé príčiny prejavujú, čo sa za ich vznikom môže skrývať a aj to, aký dopad majú na samotný motor.

Nízky tlak oleja

Pokles tlaku oleja patrí síce k zriedkavým javom, ale jeho následky dokážu byť pre motor fatálne. Zväčša sa jedná len o nízku hladinu

motorového oleja, spôsobenú jeho únikom do spaľovacieho priestoru. Pokiaľ ale zistíme kontrolou hladiny že tam sa problém nenachádza, je potrebné hľadať ďalej. Bolo by naivné si myslieť, že kontrolka sa rozsvietila bez príčiny a nízky tlak oleja na motor vplýva úplne rovnako

ako pri jeho nedostatku. Najčastejšími príčinami sú:

• Zapchatý olejový filter

• Zapchaté sitko prívodu oleja

• Opotrebené hlavné ložisko kľukového hriadeľa

• Opotrebené / poškodené olejové čerpadlo

• Otvorený regulačný ventil aj pri nízkych otáčkach

• Uvoľnené / prasknuté nasávacie potrubie oleja

Ako už bolo spomenuté, nízky tlak oleja spôsobuje nedostatočné mazanie a zároveň aj ochladzovanie vnútorných pohyblivých častí

motora. Preto je pri rozsvietení kontrolky potrebné okamžite vypnúť motor a problém vyriešiť. V opačnom prípade môže rýchlo dôjsť k jeho

zadretiu z dôvodu prehriatia.