Nepodceňujte výmenu rozvodov

Neustála rotácia vo vysokej rýchlosti si časom...


Rozvody patria k najdôležitejším komponentom motora a ich pravidelná výmena by nemala byť zanedbávaná. Neustála rotácia vo vysokej rýchlosti si časom vyžiada svoju daň, ktorej ignorácia môže viesť až k fatálnemu zničeniu agregátu. Jednoducho povedané, rozvodový remeň spája a koordinuje otáčanie hriadeľov, ktoré riadia ventily, poháňa vodnú pumpu potrebnú k správnemu chladeniu motora a u niektorých naftových motoroch tiež vstrekovacie čerpadlo.Okrem remeňa sú súčasťou rozvodov vodiace a napínacie klady, ktoré sú najčastejším kameňom úrazu keďže remeň sa zvykne pretrhnúť len výnimočne. Jeho pretrhnutie má zvyčajne na svedomí poškodenie iného vnútorného komponentu motora alebo mechanické poškodenie spôsobené cudzím predmetom pod krytom rozvodov. Kladky však vplyvom tepla a neustálej rotácie časom strácajú svoju funkčnosť a môže prísť k ich zaseknutiu či inému poškodeniu. To môže mať za následok spomínané poškodenie remeňa alebo jeho preskočenie. Stretnú sa piesty s ventilmi a poškodenie môže byť rôzne: od menej závažného, keď dôjde len k ohnutiu nasávacích a výfukových ventilov, až po ďaleko vážnejšie, kedy sa zlomí vačkový hriadeľ, prípadne všetky ventily. Dokonca sa môže poškodiť aj blok motora, ohnúť ojnica alebo kľukový hriadeľ.Interval výmeny remeňových rozvodov sa udávajú podľa typu motora. Zvyčajne je to 60 000 km až 210 000km. Reťazový rozvod, u väčšiny považovaný za bez údržbový a doživotný diel, sa časom roztiahne. Sprievodným znakom je jeho "zvonenie" a ignoráciou tohto problému môže prísť až k jeho preskočeniu. Pre každý prípad by sa mal aj reťazový rozvod vymeniť každých 200 000km. Pri remeňovom rozvode však netreba zabúdať ani na vodiace a napínacie kladky či vodné čerpadlo.