Najčastejšie problémy výfukového systému. Je ten váš v poriadku?

Poškodenie výfukového systému alebo problémy s ním spojené, sú častým príbehom najmä pri vozidlách staršieho dáta.

Poškodenie výfukového systému alebo problémy s ním spojené, sú častým príbehom najmä pri vozidlách staršieho dáta. Zmeny v jeho správaní spôsobené vadou môžu byť občas takmer nepovšimnuteľné, inokedy o sebe zasa dávajú patrične vedieť. Nejedná sa pritom len o zvýšenú hlučnosť vozidla. V niektorých prípadoch sa môže prejavovať nesprávnym chodom motora, čo má samozrejme vplyv na jeho výkon a spotrebu paliva, no v ohrození môže byť aj zdravie posádky. Čo môže váš výfuk poškodiť a ktoré jeho časti by mali byť pravidelne kontrolované?

Mechanické poškodenie

Či už preferujete jazdu autom na bežných cestách alebo v teréne, k mechanickému poškodeniu môže prísť kdekoľvek. Stačí jeden väčší kameň a problém je na svete. Nemusí sa ale výlučne jednať o jeden silný náraz cudzieho predmetu do systému. Mechanické poškodenie môže vzniknúť aj vplyvom staršieho poškodenia v kombinácii s časom, kedy sa na danom mieste začnú vytvárať trhliny. Ďalšou z možností je nesprávna montáž pri výmene niektorej z časí výfukového potrubia. Nedostatočne zabezpečený spoj môže byť vplyvom neustálych vibrácií časom oslabený a tým pádom môže dôjsť k úniku plynov na neželanom mieste.


Korózia

Stará láska síce nehrdzavie, no starý výfuk áno. Korózia je niečo, s čím automobilový priemysel zápasí už dlhé roky. Čo sa týka dielov karosérie, povedzme že výmena materiálov priniesla svoje ovocie, no v prípade výfuku, ale aj iných dielov spodnej časti vozidla, si budeme musieť ešte chvíľu počkať. Vonkajšia vlhkosť, soľ na cestách či para zhromažďujúca sa v systéme so sebou skôr či neskôr prinesú prvé známky hrdze. Tá zväčša vzniká na spojoch potrubia postupne sa rozširuje ďalej. Hoci sa spočiatku jedná len o povrchové začervenanie, časom môže dôjsť až k úplnému prehrdzaveniu kovu a neželaným únikom výfukových plynov či dokonca odpadnutiu niektorej z častí výfuku.