Najčastejšie prejavy poruchy zapaľovacieho systému

Najčastejšou príčinou vynechávania valcov sú...


Zapaľovanie je jedným z hlavných systémov potrebných pre správnu funkciu motora. Pri poruche niektorého z komponentov zapaľovania prichádza k zníženiu výkonu motora alebo k jeho úplnému vypnutiu, ktoré býva sprevádzané rozsvietenou kontrolkou „CHECK ENGINE“ a padajúcimi / poskakujúcimi otáčkami. Najčastejšou príčinou vynechávania valcov sú zapaľovacie sviečky, zapaľovacie cievky alebo kabeláž vedúca k cievkam.Ako zistím ktorý valec vynecháva?

Zistiť, ktorý z valcov nepracuje správne, možno jednoduchým testom a to postupným odpájaním cievok za chodu motora. Ak po odpojení cievky od zapaľovacej sviečky zreteľne spadnú otáčky, znamená to, že tento valec funguje správne. V prípade ak po odpojení motor nezmení svoj zvuk a otáčky neklesnú, našla sa príčina problému.


Ktorý komponent je poškodený?

Zapaľovaciu sviečku možno z motora vymontovať, drôtenou kefou očistiť a vrátiť späť. Nejde síce o dlhodobé riešenie, no na odhalenie poruchy postačí. Ak po očistení zanesených kontaktov zapaľovacích sviečok motor nejakú dobu pracuje tak ako má, viete kde sa skrýval problém. Zapaľovaciu cievku je potrebné skontrolovať najprv vizuálne, pretože aj najmenšie poškodenie môže zapríčiňovať prekopávanie iskier do inej časti motora namiesto sviečky. Ak nie je viditeľné žiadne poškodenie, ďalšou možnosťou kontroly funkčnosti je obalenie dielu izolačnou páskou. Rovnaká kontrola, platí aj pri kabeláži zapaľovacích cievok. Navyše pri poškodení káblov možno spozorovať iskry prerážajúce do kovových častí okolo nich. V tomto prípade rovnako pomôže odhaliť a vyriešiť problém izolačná páska.


Zapaľovacie sviečky, cievky, káble nájdete aj v našej ponuke.. Pokiaľ Vás napríklad zaujíma cena zapaľovacích káblov, vyberte si vozidle a zistite potrebné informácie:

Autodielygafa.sk
Zdroj Autodielygafa.sk
Publikované Autodielygafa.sk
Zdieľať na Facebooku
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014