Najčastejšie dôvody prekĺzavania spojky. Ktoré to sú?

Spojka slúži na hladké zapojenie a odpojenie motora a prevodovky...


Aj menej technicky zdatný majiteľ vozidla vie, akú funkciu vykonáva spojka, no pre tých ktorí jej funkciu nepoznajú: Spojka slúži na hladké zapojenie a odpojenie motora a prevodovky v prípade potreby zmeny rýchlostného stupňa. V dnešných automobiloch sú najčastejšie takzvané trecie spojky, kde sa krútiaci moment prenáša pomocou sily trenia. Tá je najdôležitejšia pre správnu funkciu spojky a v prípade jej zníženia dochádza k prekĺzavaniu medzi spojkovou lamelou a zotrvačníkom, čo má negatívny dopad na krútiaci moment. V praxi to znamená zníženie výkonu, dlhší čas potrebný na rozbeh vozidla a najmä problémy pri jazde do kopca. Aké sú najčastejšie príčiny spomínaného prekĺzavania?