Motor sa nezohrieva správne, kde môže byť problém?

Následkom toho môže byť problém v...

Pre správnu funkciu motora, je dôležitá teplota prevádzkových kvapalín. Najdôležitejšou je práve chladiaca kvapalina, ktorej ideálna teplota za chodu motora je 80°C – 90°C v závislosti od konštrukcie. Nesprávne zohrievanie, alebo teda nižšia teplota spôsobuje okrem nárastu spotreby paliva a hlučnejšieho chodu motora aj zvýšené trenie, ktoré vedie k rýchlejšiemu opotrebovaniu súčastí agregátu. Problém sa najčastejšie ukrýva v poruche termostatu alebo snímaču teploty chladiacej kvapaliny.Termostat:


Táto súčiastka riadi prúdenie chladiacej kvapaliny v motore. Keď je motor studený, termostat uzavrie okruh kvapaliny tak, aby kolovala od vodnej pumpy, cez plášť bloku valcov, hlavu valcov späť k vodnej pumpe. Keď sa motor zohreje na prevádzkovú teplotu, termostat sa otvorí a tým začne prechádzať kvapalina cez chladič, kde je ochladená prúdením vzduchu.

Porucha termostatu sa prejavuje príliš nízkou alebo práve naopak príliš vysokou teplotou motora. Oba prípady je potrebné čo najskôr riešiť. Problém s teplotou možno spozorovať na prístrojovej doske a pokiaľ sa ukazovateľ teploty vo vozidle nenachádza: Zvýšená teplota sa prejavuje výparmi z pod kapoty, respektíve z expanznej nádobky. Nízka teplota zasa hlučnejším chodom motora a slabým kúrením, teda fúka studený alebo len vlažný vzduch.Snímač teploty chladiacej kvapaliny:


V prípade poruchy snímača teploty nejde o problém s prehrievaním či nezohrievaním motora. Poruchu tejto súčiastky však netreba brať na ľahkú váhu. Informácie o teplote ktoré poskytuje, sú odoslané do riadiacej jednotky a tá na základe nich riadi chod motora. Ak je teda chladiaca kvapalina zohriatá na ideálnu teplotu 90°C a snímač teploty zaznamenáva napríklad 70°C, riadiaca jednotka riadi funkcie motora akoby bol nedostatočne zohriaty. To môže spôsobovať nárast spotreby paliva, kolísanie otáčok, ale aj ťažké štartovanie.Vyberte si svoje vozidlo a ukážeme Vám cenu Termostatu chladenia:

Autodielygafa.sk
Zdroj Autodielygafa.sk
Publikované Autodielygafa.sk
Zdieľať na Facebooku
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014