Manžeta poloosi – kedy je potrebná jej výmena?

V prípade zanedbania tohto poškodenia sa cena opravy môže zniekoľkonásobiť...


Manžeta poloosi má za úlohu chrániť homokinetický kĺb, ktorý umožňuje prenos otáčok medzi hriadeľom v rôznych uhloch, pri zachovaní konštantnej rýchlosti. Ten musí byť pre správnu funkčnosť dostatočne premazaný a ochránený pred vonkajšími vplyvmi. Poškodená manžeta nie je schopná kĺb dostatočne chrániť v prípade prepustenia nečistôt ku kĺbu, môže byť homokinetický kĺb nenávratne poškodený. Poškodenie kĺbu sa prejavuje hlasným búchaním a praskaním pri vytáčaní kolies do strán, no takýto zvuk môžu vydávať aj iné komponenty podvozku. Diagnostika problému je však potrebná, nakoľko v ďalšom štádiu poškodenia sa začne buchot ozývať aj pri jazde rovno a nakoniec môže dôjsť až k úplnému rozpadu kĺbu.