Ložiská kolies – príznaky a príčiny poškodenia

Najčastejším príznakom poškodenia je...


Pri každodennej prevádzke vozidla, kedy sú najviac zaťažované diely podvozku ako pružiny, tlmiče, silentbloky či čapy, netreba zabúdať ani na ložiská. Zo všetkých dielov podvozku sú práve ložiská namáhané najviac a ich postupné opotrebenie môže byť spočiatku nepríjemné, no časom aj nebezpečné. Rotujúca súčiastka počas svojej životnosti vykoná mnoho miliónov rotácií, do ktorých zasahujú nerovnosti na vozovke a netreba zabúdať ani na časť váhy samotného vozidla. Aj napriek tejto záťaži a neustálej zmene pôsobiacich síl (zmena smeru jazdy, akcelerácia, brzdenie) sa ložisko zvykne dožiť 150 000 – 200 000 kilometrov.Príznaky poškodenia:

Najčastejším príznakom poškodenia je nepríjemný dunivý zvuk, meniaci svoju hlasitosť v závislosti od rýchlosti vozidla. V skorých štádiách poškodenia zvuk takmer nepočuť, no s pribúdajúcimi kilometrami sa to už len zhoršuje. Ďalším príznakom je zvýšená spotreba paliva zapríčinená vyšším odporom.