Kúpili ste jazdené vozidlo? Nezabúdajte na toto:

Nejedná sa o nové vozidlo s nálepkou „len sadnúť a jazdiť“ ...

Záležitosti okolo prepísania motorového vozidla a vybavenia jeho povinného zmluvného poistenia zrejme netreba nikomu pripomínať, no netreba tiež zabúdať na to, že sa nejedná o nové vozidlo s nálepkou „len sadnúť a jazdiť“. Minimálne vizuálna kontrola technického stavu a stavu komponentov ktoré je potrebné pravidelne vymieňať by mala byť samozrejmosťou už pri kúpe vozidla, no častokrát na takúto kontrolu nie je dostatok času ani priestoru. Predajca tiež nemusel uviesť pravdivé informácie o intervale výmeny a preto by bolo dobré skontrolovať:


Stav rozvodového remeňa:

Rozvody patria k najdôležitejším komponentom motora a ich pravidelná výmena by nemala byť zanedbávaná. Neustála rotácia vo vysokej rýchlosti si časom vyžiada svoju daň, ktorej ignorácia môže viesť až k fatálnemu zničeniu agregátu. Interval výmeny remeňových rozvodov sa udávajú podľa typu motora. Zvyčajne je to 60 000 km až 210 000km.


Stav motorového oleja:

Motorový olej je technologicky vysoko prepracovaný produkt a zároveň sa jedná o najhlavnejšiu kvapalinou, potrebnú pre hladký chod motora. Obsahuje množstvo prísad na zlepšenie jeho vlastností, časom však vplyvom teploty, mechanického namáhania či nečistôt stráca svoje mazacie schopnosti. Slúži aj ako chladiaca kvapalina pre agregát a v neposlednom rade zabraňuje korózii. Kedy je teda správny čas na výmenu? Všeobecne sa hovorí o hranici 15 000 km, no na výdrž motorového oleja vplýva hlavne spôsob používania vozidla, štýl jazdy, ale aj samotná kvalita produktu. 


Stav brzdových komponentov:

Brzdy a celkovo brzdový systém je vo všeobecnosti považovaný za hlavý bezpečnostný prvok vo vozidle. Vďaka brzdnej sile, ktorá je vytváraná a pôsobí proti pohybu, možno bezpečne spomaliť, zastaviť či zaistiť stojace vozidlo. Minimálne vizuálna kontrola každého komponentu brzdovej sústavy by teda mala byť samozrejmosťou, vrátane hadičiek a kontroly množstva brzdovej kvapaliny