Komponenty výfukového systému – akú majú úlohu?

Okrem usmernenia splodín však výfuk napomáha výraznému...

Výfukový systém slúži na odvádzanie spodín vzniknutých spaľovaním v motorovom priestore. Plyny sú pomocou výfukovej rúry vedené dozadu, aby neprenikali do kabíny. Okrem usmernenia splodín však výfuk napomáha výraznému zníženiu hluku, ale aj zníženiu emisií vypúšťaných do ovzdušia. Základné časti výfukového systému sú:Výfukové zvody:

Zvody sú skupina potrubí, ktoré sú na konci spojené do jedného vývodu. Odvádzajú výfukové plyny priamo z hlavy valcov do výfukového potrubia. Rýchlosť a efektivitu odvádzania plynov ovplyvňuje dĺžka a tvarovanie výfukových zvodov. 


Katalyzátor:

Tento komponent má za úlohu znížiť množstvo škodlivých látok vo výfukových plynoch. Chemickou reakciu redukuje množstvo oxidu uhličitého a oxidu dusíka.


Pružný spoj (pletenec):

Pletenec je priechodná súčiastka výfukového potrubia, ktorej úlohou je eliminovať prenos vibrácií z motora na výfukový systém.