Klinový / Drážkový remeň – na čo slúži?

Remenica hriadeľa svojim pohybom roztáča alternátor, potrebný k nepretržitému zásobovaniu...

Klinový / drážkovaný remeň

Klinový, alebo drážkovaný remeň, je neoddeliteľnou súčasťou pohonnej jednotky každého automobilu. Skladá sa z kombinácie viacerých materiálov, medzi ktoré patrí guma, rôzne syntetické vlákna či výstužné prvky, akými sú napríklad oceľové lanká. Presné zloženie záleží od výrobcu daného prvku, alebo od konkrétneho vozidla, ktorého je súčasťou. Nakoľko sa jedná o časom degradujúci komponent, je potrebné vedieť, aké sú príznaky jeho poškodenia, čo jeho poškodenie spôsobuje a kedy je čas na jeho úplnú výmenu.

prevod_remeňa.jpg

Na čo slúži klinový / drážkovaný remeň?

Klinový / drážkovaný remeň je určený na prenos pohonu kľukového hriadeľa na iné komponenty. Remenica hriadeľa svojim pohybom roztáča alternátor, potrebný k nepretržitému zásobovaniu akumulátora elektrickou energiou. Tá je potrebná nielen pre správne fungovanie motora, ale taktiež všetkých ostatných elektrických prvkov vozidla. V závislosti od konštrukcie daného motora môže remeň slúžiť aj na pohon ďalších dôležitých častí. Zväčša sa jedná o vodnú pumpu, čerpadlo posilňovača riadenia alebo kompresor klimatizácie.

Ako sa prejavuje poškodený klinový / drážkovaný remeň?

Ako už bolo spomenuté, klinový / drážkovaný remeň patrí k súčiastkam, na ktorých stave sa výrazne podpisuje čas. Jeho postupom sa guma zvetráva a stráca svoje prirodzené vlastnosti. Výsledkom degradácie sú najskôr jemné, neskôr výrazné praskliny na povrchu remeňa, v horšom prípade môžeme spozorovať úplne vypadané časti jednotlivých klinov. Ďalším oznamovateľom problému môže byť nepríjemné pískanie a dokonca môže dôjsť až k úplnému pretrhnutiu remeňa. To je signalizované rozsvietenou kontrolkou dobíjania na prístrojovej doske.

kontrolka_dobijania.jpg

Čo robiť, ak sa niektorý z príznakov prejaví?

  • Popraskaný klinový / drážkovaný remeň. Môžete sa oň starať akokoľvek, k tvorbe prasklín skôr či neskôr dôjde. Jedná sa o stratu pôvodných vlastností vplyvom dlhodobého pnutia, neustálej práce a najmä vlhkosti a neustálej zmene teplôt. Pri objavení prvých drobných prasklín síce ešte nie je dôvod na paniku, no je dobré mať na pamäti blížiacu sa potrebu výmeny remeňa.
  • Klinový / drážkovaný remeň píska. Pískanie remeňa je časté zväčša v zime, kedy po niekoľkých sekundách prestane. Materiál je skrátka stuhnutý a potrebuje sa rozhýbať. Pokiaľ remeň píska aj naďalej, môže to mať niekoľko dôvodov. Najčastejším z nich je nedostatočné pnutie, pri ktorom dochádza k pretáčaniu remeňa na kladkách. V takomto prípade sa môže jednať o natiahnutý remeň (opäť vplyvom jeho veku), prípadne o poškodenú napínaciu kladku, ktorá nie je schopná remeň dostatočne napnúť. Je odporúčané pre istotu skontrolovať aj stav jednotlivých remeníc, nakoľko poškodenie jednej z nich môže byť tiež dôvodom tohto nedostatočného pnutia.
  • Klinový / drážkovaný remeň sa pretrhol. Rozsvietená kontrolka dobíjania batérie na prístrojovej doske, je častokrát oznamovateľom úplného pretrhnutia remeňa. Je v takomto prípade potrebné okamžité zastavenie vozidla a vypnutie motora? To záleží od konštrukcie vášho motora, teda čo všetko bolo klinovým / drážkovaným remeňom poháňané. Pokiaľ sa staral iba o chod alternátora, je možné, že sa ešte s autom dostanete urýchlene domov prípadne do najbližšieho autoservisu, – avšak za cenu úplného vybitia autobatérie. Ak však bolo jeho prácou aj roztáčanie vodného čerpadla, okamžité zastavenie je nevyhnutné! V opačnom prípade môže dôjsť nedostatočným chladením k fatálnemu poškodeniu agregátu. Prehriate motora totiž spôsobuje vážne poruchy od poškodenia hlavy valcov, až po úplné zadretie motora. Ak si nie ste istý konštrukciou toho vášho, zastavte. Je istejšie zabezpečiť si odtiahnutie vozidla alebo v prípade možností vykonať montáž nového remeňa na mieste, ako opravovať vážne poškodený motor.

stary_novy_remen.jpg

Výmena klinového / drážkovaného remeňa

Pre výmenu klinového / drážkovaného remeňa je potrebné v prvom rade uvoľniť jeho pnutie povolením napínacej skrutky, ktorá je vo väčšine prípadov umiestnená na alternátore (nemusí byť). Mnoho ľudí sa starého remeňa zbavuje jeho odstrihnutím, no povolenie napináku je tak či tak potrebné pre nasadenie nového remeňa. Po odstránení remeňa skontrolujte stav všetkých ostatných komponentov a v prípade potreby z nich odstráňte nečistoty. Potom jednoducho do drážok nasaďte nový remeň a skontrolujte, či na každom mieste sedí správne. Opäť dotiahnite napínaciu skrutku a spustením motora si overte, či bola výmena vykonaná správne. Sledujte pohyb remeňa, počúvate jeho zvuk, skontrolujte prístrojovú dosku či sa na nej náhodou niečo nerozsvietilo a či sú otáčky motora optimálne. V prípade spozorovania atypického správania sa motora ho urýchlene vypnite a prácu po sebe pre istotu znovu dostatočne skontrolujte.

demontaz_remena.jpg

Preventívna kontrola klinového / drážkovaného remeňa

Vo väčšine prípadov je klinový / drážkovaný remeň umiestnený na dobre viditeľnom mieste. To nám dáva priestor k preventívnej vizuálnej kontrole jeho stavu a funkčnosti. Pri spozorovaní prasklín nemusíme odhadovať, ako dlho ešte môže taký remeň vydržať. Nepatrí zrovna k nákladným položkám, preto je dobré vymeniť ho okamžite. Pokiaľ je prístup k jednotlivým remeniciam jednoduchý, výmenu kusu za kus by mal zvládnuť aj menej zručný motorista. Ďalšou formou prevencie je kontrola dostatočného pnutia. Tá sa vykonáva stlačením remeňa medzi dvoma najvzdialenejšími remenicami, pričom rozsah pohybu by nemal byť väčší ako 1 - 2 centimetre.

Autodielygafa.sk
Zdroj Autodielygafa.sk
Publikované Autodielygafa.sk
Zdieľať na Facebooku
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014