Je zapaľovací systém vášho motora v poriadku? Tieto komponenty môžu zlyhať.

O tom, akým spôsobom sa strata funkcie niektorej z častí môže prejavovať a čo je potrebné kontrolovať na pravidelnej báze...

Zapaľovací systém vykonáva jednu z kľúčových úloh pre správny a hladký chod motora. Je zodpovedný ako za naštartovanie, tak aj za vytvorenie podmienok pre spaľovanie zmesi v jeho jednotlivých valcoch. Systém zložený z niekoľkých nadväzujúcich komponentov, počínajúc akumulátorom a končiac zapaľovacou alebo žhaviacou sviečkou, sa vďaka svojej neustálej práci stáva náchylným na vznik množstva problémov, ktoré o sebe dávajú jasne vedieť. O tom, akým spôsobom sa strata funkcie niektorej z častí môže prejavovať a čo je potrebné kontrolovať na pravidelnej báze, si dnes povieme niečo viac.